Lokalsamfunnsprogram

Nye relasjoner mellom kunst og samfunn

For å gi flere reell mulighet til å delta i kunst og kultur som aktive, skapende mennesker, har vi utviklet flere typer interaktive møteplasser for barn, ungdom, familier og voksne. Vi har verksteder der B&U inviteres til å skape egne historier og performance. Alle – barn, ungdom, voksne og eldre – kan være med på interaktive og kollektive tekster, historier, dans, maler i det offentlige rom eller på lokale kulturhus. Mange prosesser knyttet til opplevelser av identitet og tilhørighet til stedet og eget lokalsamfunn.

Les mer om Collective Rites