Gamle Munch

Prosjekt på Gamle Munch

25. oktober – 17. desember 2023
Gratis inngang!

25. oktober – 17. desember 2023 gjennomførte vi et prosjekt på Gamle Munch. Vi ville at Gamle Munch skulle være et bygg for alle i nabolaget – for de som trengte et sted å henge, møtes, oppleve, samtale og diskutere, spise sammen, være kreativ og skapende og jobbe. Et sted der penger ikke er et hinder for å delta. Alle aktivitetene var gratis og det var også gratis mat og drikke på flere av våre arrangementer. Vi åpnet dørene til det vi ville at skulle være et samlende kulturhus for nabolaget og en kunstarena for hele byen gjennom ulike arrangementer og aktiviteter som skapte en inkluderende og engasjerende atmosfære der alle skulle føle seg velkomne.

Fra onsdag – søndag ønsket vi besøkende velkommen inn i vårt felles kunstrom, med blant annet kollektiv maling og den interaktive installasjonen Collective Rites om fellesskap, tilhørighet, sted og kollektiv identitet. Vi inviterte alle til å oppleve, skape, dele, bygge, bytte og se. Du kunne bli med på å lage en felles dans og maleri, tegne, skrive, fortelle, bytte minner og dikt. I rommet hadde vi også pop-ups og arrangementer med aktiviteter som tegne- og malekurs, Live Art, Kunstprat og mat, Scratch og performances blant annet av og med TekstLabs egne inkubatorkunstnere.

På tirsdager samarbeidet vi med Tøyen Frivilligsentral ved å arrangere KulTur på Tøyen – en språkkafé og turgruppe for voksne innvandrere. Her kunne deltakerne utforske kulturtemaer, trene på norsk og samtidig bli bedre kjent med nabolaget. Samme dag arrangerte vi også foreldrekafé, en arena der foreldre kunne dele erfaringer og kunnskap om det å være forelder i Norge, samtidig som barna kunne leke og utforske.

På torsdager var det Mitt Nabolag i  samarbeid med Tøyen Frivilligsentral, Tøyen Unlimited, Njokobok med fler. Dette var en variert møteplass med forfatterbesøk, lokale ildsjeler, engasjerende og aktuelle samtaler om temaer som berører nabolaget. Disse kveldene var en unik mulighet for nabolagets beboere til å samles og dele tanker og ideer om aktuelle temaer som berører lokalsamfunnet.

Søndager var dedikert til familiedag, der hele familien kunne delta i kreative verksteder og aktiviteter i vårt felles kunstrom. Dette var en flott mulighet til å skape, utforske og dele kunstneriske uttrykk sammen.

På dagtid inviterte vi skoleklasser til vårt InterAkt-program, hvor elevene fikk utforske temaer som minner, identitet og fellesskap gjennom performativ workshop og produksjon. Dette bidro til å styrke båndene mellom kunst og utdanning i nærmiljøet.

En gang i måneden møtes vi til Sofaprat, mening og mat. Sara Barzinje og Sandra Demiri snakket med ungdom om det de hadde på hjertet – her handlet det om å ta ordet, delta, få ut frustrasjon, meninger, spise god mat, henge og slappe av sammen med andre. Vi serverte gratis mat og drikke.

Samlet sett var prosjektet på Gamle Munch en suksess, og det var fantastisk å se så mange deltakere engasjert og involvert i aktivitetene. Det skapte en levende og dynamisk atmosfære i nabolaget, og vi ser frem til å fortsette å være en viktig del av lokalsamfunnet på Gamle Munch.

Kalender

Datoer for planlagte arrangementer kommer senere.

Barn driver med maling
Foto: Lars Kjemphol / TekstLab