Om TekstLab

Vi skaper fremtidens kulturarv
med nye stemmer, historier og uttrykk!

Minner: Kropp (2017). Foto: Frédéric Boudin

TekstLab ble etablert i 2008 av Shanti Brahmachari og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. Vi arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. 

Vi har

… et demokratisk mål om at flest mulig skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. Det gjør vi ved å la flere få mulighet til å skape egne historier og bidra til at de blir sett og hørt i kunst og samfunn.

… et kunstnerisk mål om å gjøre kunst- og kulturlivet mer mangfoldig. Det gjør vi ved å arbeide systematisk med å engasjere nye grupper til å delta i skapende prosesser, og skape en visnings- og fagarena som løfter frem unge stemmer til å bli en del av hele Oslos kunst og kulturliv

… et mål om at kunst og kultur skal være en del av hverdagen i lokalsamfunnet. Det bidrar vi til ved at både skapende prosesser og visninger av kunst skjer lokalt, i offentlig rom og på møteplasser i nærmiljøet.

… et faglig mål om å skape samtale og dialog om tverrdisiplinær og interkulturell kunst i dagens globale verden.


I vårt arbeid er vi i aktiv dialog og samhandling med menneskene og samfunnet rundt oss, gjennom ulike kunstneriske uttrykk og medier. TekstLabs laboratoriebaserte, kunstfaglige metode tar utgangspunkt i kollektive, skapende prosesser hvor den enkeltes historie og likeverdighet mellom utøvere og veiledere er sentralt. Denne metoden er hovedpilaren i alle rommene vi skaper for menneskelige og kunstfaglige møter– det være seg om deltakerne er barn og ungdom i lokalsamfunnet, unge kunstnere, talenter eller etablerte kunstnere.

TekstLabs dokumentariske kunstneriske prosjekt the politics of identity løper i gjennom alle våre programmer. The politics of identity undersøker den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige, lokale liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet og utenforskap.