Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere vi har jobbet med 2023

Forandringshuset Grønland, Tøyen Frivilligsentral, Ung Jobb, Tøyen Unlimited,
Adopsjon i endring, Gamle Munch, Gamle Munch Kaffebar, Njokobok, Nedenfra,
XMunchX, Evita, KIGO – Kultur i Gamle Oslo, Ildfluene, TBA, Ombruksuka, Tøyen
Sportsklubb, Norsk Skuespillersenter, Jentetreff, Flerkulturell Kvinnegruppe,
KulTur på Tøyen, Tøyen Foreldregruppe, Foreldrekafé, Akademi for Scenekunst
Høgskolen i Østfold,Kafe Saba, Norsk for deg – Mestizo, Pride, Grønland
Frivilligsentral, Agenda X, Cafeteatret / Nordic Black Theatre, CODA – Oslo
International Dance Festival, Deichman Biblo Tøyen, Tøyenfest, Sentralen Ung,
Grønlandsfest, Kunsthøgskolen i Oslo, Fontenehuset, Øvingshotellet

Samarbeidsskoler 2023
Jordal skole, Tøyen skole, Vahl skole

Internasjonale samarbeidspartnere 2022-2023
Counterpoints Arts (UK), BLKBRD Art Collective (UK), AWATE (UK),
MalmöCommunity Biennial (Sverige), New Theatre Helsinki (Finland),
Odin Teatret(Danmark), Theatre of the Oppressed (Brasil)/Kuringa (Tyskland),
Chrissie Tiller,critical friend and advisor (UK), Southbank Centre (UK)International
Refugee Week 22 (UK), New Nordic Network (Finland, Sverige, Norge, Island)

Nettverk, frivillige og lokale organisasjoner 2022-2023
Gjennom TekstLabs arbeid i Bydel Gamle Oslo over flere år og residens på Gamle
Munch 2022-23 er vi tilknyttet nettverk og lokale arrangementer der flere
organisasjoner går sammen om å skape tilbud for lokalbefolkningen, bidra til
engasjement og aktivitet. I 2022 var vi blant annet en del av det lokale initiativet
XMunchX, en paraplyorganisasjon for Tøyenbaserte organisasjoner sammen med:
Nedenfra, Tøyen Unlimited, Teater Vildenvei, Nabolagsyoga, Tøyen Sportsklubb,
Nabolagshager, Tøyeninitiativet, Tøyenkontoret, Tøyenarena, Tøyenakademiet,
Forandringshuset Grønland, Company B. Valiente og Tøyen 5 års klubb

Andre organisasjoner knyttet til aktiviteter eller arrangementer:
Grønland foreldre og barngruppe, SuperGrønland, Tøyen frivilligsentral,
Tøyen skole, Follo folkehøgskole, Kunsthall Oslo og Tigerstadsteatret.

Balansekunst

TekstLab er medlem av Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og består av over 130 samarbeidende kulturaktører.
Les mer om Balansekunst her.

Balansekunsts rådgivingstelefonBalansekunst har opprettet en anonym rådgivingstelefon for trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd eller vært vitne til trakassering i kulturlivet. Du finner mer informasjon om rådgivningstelefonen her.  Du kan også ta kontakt med oss i TekstLab direkte om du vil det. Varsler behandles med konfidensialitet.