Inkubator

Talentprogram for unge skapende kunstnere

Tekstlab Inkubator-programmet er et frirom for kunstnere som vil være skapende og utøvende der de kan utvikle sitt kunstnerskap, nettverk og kompetanse til å bli sterke stemmer og aktører i det frie kunstfeltet. Inkubator skreddersyr et individuelt tilpasset tilbud for hver enkelt deltaker med veiledning og mentoring, mulighet til å fordype seg over lengre tid i utviklingen av sine kunstnerskap, og de får presentere eget prosessarbeid og ferdig utviklede produksjoner på ulike scener og arenaer.

«Vi har sammen med TekstLab et fantastisk prosjekt som bringer frem unge, nye stemmer, ikke minst flerkulturelle stemmer, som kommer fra en arena hvor de gode forbindelsene (…) ikke var tilgjengelig for de, men via TekstLab og Talent Norge sa har de fått en scene. De har kommet opp. De har kommet ut. De har kommet frem. Det har de fortjent.., vi har mye å glede oss til.»

JOHN G. BERNANDER, TIDLIGERE STYRELEDER I TALENT NORGE

Inkubator har fire hovedelementer:

  1. Kunstnerisk praksis (utvikling av eget og kollektivt prosjekt/ produksjon)
  2. Workshops/kompetanseheving og opplæring (i form av toolbox kurs, seminarer og mesterklasse)
  3. Kontakt med internasjonalt kunstmiljø
  4. I tillegg vil deltakere få støtte i siste del av sin periode i Inkubator (Connect) med å styrke nettverk og koplinger til sentrale aktører på kunstfeltet og synliggjøre/promotere/ dokumentere eget prosjekt og kunstnerskap.

Kunstnere i Inkubatorprogrammet får også mulighet til å fordype seg i TekstLab-metoden og arbeide i TekstLab i skapende prosesser. f.eks som veileder eller teaching artist i TekstLab Ung program, Scratch og i TekstLab produksjoner.

Er du interessert i Inkubator-programmet? Kontakt oss på post@tekstlab.com

Inkubator-programmet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Kunstnere

Anna Pancenko

Christina Olaussen

Elias Elvegaard

Frid Ding

Hanne Os Wold