TekstLab
Inkubator

 
 Foto: Tale Hendnes

Foto: Tale Hendnes

 

TekstLab Inkubatorer en ny internasjonal arena der unge og etablerte scenekunstnere får fordype seg i utvikling av scenetekst over lengre tid. Vi ønsker at dette skal være et frirom for eksperimentering og utforskning av nye ideer, historier og kunstneriske uttrykk. I løpet av de neste tre årene skal vi gjennomføre flere lengre laboratorier med strukturert og tilpasset mentoring og veiledning

Kunstutviklingen skjer gjennom prosessarbeid tilpasset hver enkelt deltaker; fra idé til tekst og frem til scenisk uttrykk. Utgangspunktet er at kunstnerens egne premisser legges til grunn og ikke presses inn i bestemte uttrykk eller form, med tid til å eksperimentere og prøve ut ideer i faste rammer. Her jobber deltakeren sammen med scenekunstnere, veiledere og utøvere på høyt faglig og profesjonelt kunstnerisk nivå. Ideer utprøves gjennom praktisk eksperimentering med dansere, koreografer, skuespillere, musikere, instruktører og dramaturger tilpasset prosessens og kunstnerens behov. Prosessene er et laboratorium for eksperimentell nyskaping gjennom strukturert mentoring og veiledning i et dynamisk samspill mellom kunstnere med variert kompetanse.


Utvalgte deltakere

 

Jasper Siverts
«
Myths and Loose Connections»

 Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Jasper Siverts (født 2000) har deltatt i TekstLab Unge Stemmer siden han var 14 år, og har vært med på Scratch Kvelder og Scratch Festival på arenaer som Cafeteatret, Dramatikkens hus, Miniøya, Kulturfest Tøyen, Sentralen, Tøyen Deichmanske Bibliotek, Showbox scenekunstfestival: Black Box Teater m.m. Jasper har medvirket som utøver i TekstLab produksjonene: "ID: politics of identity" (2016) og "Minner: Kropp" (2017). 

I Inkubator skal Jasper blant annet videreutvikle sitt eget prosjekt: "Myths and Loose Connections" (tidl. "On the Subject of Tattooooooooos”), sist presentert på Dramatikkens hus under TekstLab Scratch Festival som work-in-progress (2017) og under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen. - "Rasch Sivertsen har komponert en uventet liten perle av et arbeid". - Runa B. Skolseg / scenekunst.no

"Myths and Loose Connections”:
Ved bruk av foto, video, tekst og bevegelse utforsker Jasper narrativitet og myte i samtiden.

”Myths and loose connections” er et verk som utforsker mulighetene og begrensningene i det konvensjonelle kunstrommet. Hvilke språksystemer og konvensjoner benytter man seg av i en kunstnerisk praksis? Hva betyr det å ytre seg gjennom kunst? Hvilke muligheter gir dette rommet for kollektiv samhandling? Hva slags temporaliteter produserer den? 

Gjennom tekst, video og brokker av gjenkjennbare ritualiserte handlinger søker verket å synliggjøre noen av disse spørsmålene. Det oppstår en dialog mellom den individualiserte og den kollektive handlingen. Et ønske om å kunne skape et større handlingsrom som også inkluderer kollektivt rettede livsmønstre. Et rom av handlinger, som er direkte produkter av indivualiserte narrativer og myter, ritualiseres, og brukes i dialog med kollektive handlinger, for å skape en felles temporalitet. Skillet mellom den individuelle og den kollektive kropp opphører et øyeblikk og synliggjør den transindividualitet som vi alle kroppsliggjør. 


 

Ornilia Ubisse
«Rua 57»

 Foto: Tale Hendnes

Foto: Tale Hendnes

Ornilia Ubisse er utdannet ved Norges Dansehøyskole med spesialisering i moderne dans og samtidsdans. Vinteren 2017 hadde hun opphold ved Anton Bruckner Privat Universität i Linz, Østerrike.

Ornilia har vært med i TekstLab siden 2016 og i Inkubator fra juni 2017. Høsten 2017 produserte Ornilia forestillingen «Motherland» med eget kompani; Kronos Dance Company, medvirket som utøver i TekstLab produksjonen "Minner: Kropp" . I 2017 og 2018 er hun aktuell med turne i Den Kulturelle Skolesekken i Asker med InterAKT workshops.  

I Inkubator utvikler Ornilia prosjektet "Rua 57", sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.

“Rua 57”:
Av og til er det viktig å ta den lange, vakre og skumle reisen. 
Å reise innover, å besøke den vi en gang var, for å forstå bedre den vi nå har blitt. 


 

Jesper Jansen
«About seeing colors in music»

 Foto: Mikael Örtenheim

Foto: Mikael Örtenheim


Jesper Jansen (født 1998) er en selvlært samtidsmusiker og visuell kunstner. Jesper spiller flere instrumenter, men hovedsakelig piano, og arbeider både med improvisasjon og komposisjon. Som visuell kunstner uttrykker Jesper seg gjennom tegning, maling, tekstiltrykk og animasjon. Jesper interesserer seg spesielt for koblingen mellom det visuelle og musikalske uttrykket - hvordan kan uttrykkene komplimentere og styrke hverandre? Rytmisk, melodisk, fargerikt, kontrastrikt, psykedelisk og oppflammet er stikkord som Jesper bruker for å beskrive sin prosess i det visuelle og musikalske arbeidet. Jesper er også opptatt av den spirituelle delen av musikken - tilstedeværelse og nuet. 

Jesper har vært med i TekstLab Unge Stemmer siden 2016 og har deltatt på Scratch på arenaer som: Cafeteatret, Sentralen, Miniøya, Kulturfest Tøyen og Biblo Tøyen, samt TekstLab Unge Stemmer sin forestilling: "ID - politics of identity" på Rampelysfestivalen / Black Box Teater og TekstLab Scratch Festival / Sentralen & Dramatikkens hus. I TUS og Scratch har Jesper utforsket hva det vil si å improvisere foran et publikum; alene og i samspill med andre scenekunstnere. 

I Inkubator arbeidet Jesper med prosjektet "About seeing colors in music" - hvordan kan improvisert musikk visualiseres gjennom animasjon og hvordan vil det visuelle uttrykket påvirke den improviserte musikken? Jespers prosjekt  ble vist under TekstLab Scratch Festival 2017 på Cafeteatret og sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.


 

Christian Beharie
«Beharie»

 Foto: Mikael Örtenheim

Foto: Mikael Örtenheim

Christian Beharie (født 1994) er musiker/pianist, komponist, låtskriver og sanger. Han er utdannet i utøvende musikk, med sang som instrument, på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (2017). Med sin bærende soulstemme formidler Christian låtskriving kledd i et møte mellom poplandskapet og de urbanske musikksjangrene. Christian har vært med i TUS og Scratch siden høsten 2015, og deltok som musiker og utøver på scenen i prosjektet: "ID: politics of identity" på TekstLab Scratch Festival 2016 / Sentralen & Dramatikkens hus. 

«Beharie» legger spesielt vekt på utviklingen av tekst/låt og søken etter scenisk/vokalisk uttrykk tilpasset låtene. Under artistnavnet «Beharie» formidler Christian egenskrevet tekst og musikk. Med tematikkene identitet og relasjoner gir Christian sin låtskriving deg et møte mellom et poplandskap og de urbane sjangerene.

I Inkubator arbeider Christian med utvikling av tekst, melodiutivkling og sjangereksperimentering. Han arbeider også med fordypning i formidling, vokaluttrykk og har som mål å produsere og spille inn eget materiale. Under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen, presenterte Christian solokonserten “Beharie“ på Sentralen.


 

Christine Vik Bratvold
«Tro og overbevisning»
«h»

 Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Christine Vik Bratvold (født 1990) samtidsdanser, er utdannet ved Fagerborg vgs; Landsdekkende danselinje (2006-2009) og på yrkeslinjen ved Balettakademien i Stockholm (2010-2013). Etter utdannelsen har hun videreutdannet seg i bl.a Italia, Frankrike, Tyskland, Israel. Christine kom inn i TekstLab gjennom Scratch Kveld i 2014. I TekstLab Inkubator har hun arbeidet med å utvikle prosjektet og forestillingen: "Tro og overbevisning". Prosjektet tar utgangspunkt i hvor stor plass en idé kan ta i menneskesinnet – i menneskekroppen, og mennesket grunnleggende behov for å ha noe å tro på i en tilværelse som er i konstant endring. I mars 2017 hadde “Tro og overbevisning” premiere i Den Kulturelle Skolesekken i Asker Kommune. Fra høsten 2018 utvikler hun prosjektet med arbeidstittel “h”.

Christine har også medvirket som utøver i TekstLab prosjektene: "ID: politics of identity" (2016) "Det usagte, de uhørte" (2016) og "Minner: Kropp" (2017). I 2017 og 2018 turnerte Christine med den interaktive og performative workshopen: TekstLab InterAKT i Den Kulturelle Skolesekken i Asker Kommune. 

Fra høsten 2018 utvikler Christine et nytt prosjekt i Inkubator med arbeidstittel “h”. Prosjektet tar utgangspunkt i havet og utforsker det foranderlige og det stadige, det stadige foranderlige. Hun jobber med tekst, bevegelse og transformajson av objekt; et seil. “h” ble sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.


 

Mariko Miyata Jancey
«Røtter, greiner og nye kvister»
«
Litt bortover i tiden»
«En undersøkelse av nærhet»

 Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Mariko Miyata Jancey (født 1989) er utdannet ved Norges Dansehøyskole i moderne- og samtidsdans med pedagogikk 2010-2013. Etter utdanningen har hun jobbet som danser og koreograf, og hatt eget solo-prosjekt med visning  i Kyoto i Japan og med Scratch i Oslo, Tromsø og Trondheim. I Inkubator 2016 jobbet hun med prosjektet: "Røtter, greiner og nye kvister",- et prosjekt om forhold til kropp og identitet, basert på egen erfaring med å være ung og gravid som scenekunstner. I 2017 utviklet Mariko prosjektet: "Litt bortover i tiden" og i 2018 utvikler Mariko prosjektet: “En undersøkelse av nærhet“, sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.

Utdrag fra: "Litt bortover i tiden":

Jeg flytter hånden min, bare litt, litt bortover i tiden, og dere følger meg
Noen av dere som leser dette, kommer til å møte meg i slutten av oktober, under festivalen. Det øyeblikket vi skal dele da, er ennå langt unna. Det kommer til å romme dette øyeblikket, det nået hvor jeg sitter og skriver dette, og det nået, som er mens dere leser dette.

Øyeblikket der fremme, i min visning,  rommer det som har vært og det rommer det neste, og jeg kan vel flytte meg i historien, kan jeg ikke? Jeg kan vel utvide tiden, danse rundt den? For det er min visning og dere er invitert inn, men alt er i min makt, og jeg bøyer tiden som den alltid bøyer meg. Jeg kan endelig fokusere, på å bare flytte hånden min, bare litt, litt bortover i tiden, og dere følger meg.

I 2017 og 2018 turnerte Mariko med den interaktive og performative workshopen: TekstLab InterAKT i Den Kulturelle Skolesekken i Asker Kommune. 


 

Amina Sewali
«Gaia/ Jenta som skulle bli konge»

 Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Amina Sewali er artist, musiker, komponist, manusforfatter og skuespiller. Høsten 2014 spilte hun Solveig i Nationaltheatrets oppsetning av Peer Gynt. Hun har vært med på flere Scratch Kvelder på Cafeteatret og Sentralen og har utviklet flere prosjekter i TekstLab; "Patty og Ulven" (2012) i samarbeid med Oslo Filharmonien og Nordic Black Theatre og "Rare Frukter" (2013) på Dramatikkens hus. I Inkubator jobber hun med å utvikle eget prosjekt: "Gaia/ Jenta som skulle bli konge"; - et originalt multimedia musikal-eventyr med nykomponert musikk og tekst.

I «Gaia / Jenta som ville bli konge» utforsker Amina Sewali eventyret som fortellerform. 
Et originalt multimedia musikal-eventyr med nykomponert musikk og tekst.

«Gaia / Jenta som ville bli konge»  ble presentert på TekstLab Scratch Festival 2016 og 2017. 


 

Jeaninne Masika Lukusa
«Malu Mimpa»
«Lonely are the Brave»
«Tusen dager, på én natt»

Jeaninne Masika Lukusa er poet, muntlig forteller og tidligere Oslomester i Slam Poesi, med opptredner av egenkomponert poesi i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Hun startet i TekstLab Unge Stemmer i 2014, og har gjennom Scratch Kvelder vist på flere nasjonale scener.  I TekstLab Inkubator utforsker hun poesi og spoken word i et bredere og tverrfaglig performansuttrykk, og hvor vidt vi kan være ensomme sammen. Hun bruker egenkomponerte tekster som er en del av hennes uutgitte poesisamling «Tshanza». Lukusa er flerspråklig, og opptredenen hennes innkluderer derfor blant annet Engelsk, Fransk, Tshiluba, Swahili mm.

I Inkubator har hun arbeidet med prosjetene "Malu Mimpa" (2016) og  «Lonely are the Brave» (2017), sist vist under TekstLab Scratch Festival 2017 på Cafeteatret og Dramatikkens hus. I 2018 har Jeaninne utviklet prosjektet “Tusen dager, på én natt“, presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.

Jeaninne er også aktuell med formidlingskurset «Ditt livs mesterverk», hvor hun kurser andre i hvordan de kan formidle sin hverdagshistorie på en mesterlig måte. 


Mentorer og veiledere

Cecilie Lindeman Steen
Julian Skar
Shanti Brahmachari
Monica Ifejilika
Annika Ostwald
Cathrine Bjørndalen
Torgrim Mellum Stene
Jill Sigman
Andreas Paleleogos
Hilde Hannah Buvik

 


TekstLab Inkubator er støttet av
Talent Norge, Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB

 

Foto: Frédéric Boudin, TekstLab, Mikael Örtenheim, Tom Erik Caldino Nicolaysen, Tale Hendnes