Inkubator: Talentutvikling

TekstLab Inkubator er et individuelt tilpasset talentprogram, et frirom for utvalgte unge kunstnere som vil være skapende og utøvende. Her kan de utvikle sitt kunstnerskap, nettverk og kompetanse til å bli sterke stemmer og aktører i det frie kunstfeltet. TekstLab Inkubator styrker kunstnerisk og kulturelt mangfold, likeverdighet og likestilling i kulturlivet. Programmet løfter frem unge skapende kunstnere med ulik kunstnerisk og kulturell bakgrunn. De unge kunstnerne er sterke stemmer i alle kunstfelt – musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, film, flerfaglig og tverrkunstnerisk. I dag utgjør de en ung generasjon kunstnere som er i ferd med å erobre scener, gallerier, konsertsaler og festivaler lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hver deltaker får skreddersydd tilbud med mentoring, veiledning og faglige ressurser tilpasset sitt kunstnerskap, prosjekter og produksjoner, og mulighet til å presentere eget arbeid i prosess og ferdige produksjoner på ulike scener og arenaer. 

Det er mange indikatorer for hvordan Inkubator-deltakerne lykkes med å etablere seg som selvstendige kunstnere: 

– To fikk produksjonsstøtte fra Kulturrådet og en fra Fritt ord 

– To fikk kunststipend fra Kulturrådet

– To ble nominert til priser i scenekunst 

– Alle har spilt på festivaler, vært i residens, og samprodusert sine verker med andre scener og institusjoner, over hele landet, bl.a. på Rom for kunst og arkitektur, Munch museet, Gamle Munch, KlodenTeater, Rosendal Teater, DansiT og Nasjonalmuseet, flere internasjonalt, og alle har deltatt i internasjonale paneldebatter og seminar om samtidskunst – To var med i åpningsprogrammene og produksjoner til Nasjonalmuseet.