Inkubator

Talentprogram for unge skapende kunstnere

Foto: Tale Hendnes

Inkubatorprogrammet skal gi utøvende og skapende kunstnerne mulighet til å fordype seg i utviklingen av sitt kunstnerskap over lengre tid. Hver kunstner jobber tett sammen med en fast mentor og andre veiledere med ulik fagkompetanse i et dynamisk samspill tilpasset prosessen og kunstnerens behov. Kunstnerens egne premisser legges til grunn, og det gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer og tverrkunstneriske, performative uttrykk.

Programmet skaper møteplasser for de unge kunstnerne og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utøverne deltar ved tilrettelagte kunstnerresidenser i inn- og utland og viser sitt arbeid under utvikling på festivaler og arrangementer i regi av TekstLab og andre aktører. Det arrangeres jevnlig kurs og fagprogram knyttet til de unge kunstnernes behov slik at de etter inkubatorperioden skal være trygge og selvstendige aktører i kunsten.

Kunstnere i Inkubatorprogrammet får mulighet til å fordype seg i TekstLab-metoden og arbeide i TekstLab i skapende prosesser. f.eks som veileder eller teaching artist i TekstLab Ung program, Scratch og i TekstLab produksjoner.

Inkubator-programmet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Inkubator kunstnere

Frid Ding, Christina Olaussen, Anna Pancenko, Elias Elvegaard, Julie Vigeland

Frid Ding
Foto: Lars Kjemphol
Christina Olaussen
Foto: Maja Brenna
Anna Pancenko
Foto: Ortenheim Photography
Elias Elvegaard
Photo: Lars Kjemphol
Julie Vigeland
Photo: Maja Brenna