Scratch og Prøverom

Vil du bli med?
TekstLab Scratch. Video og musikk: Ortenheim Photography

SCRATCH

Work in progress scene for unge stemmer

Scratch er en åpen arena der barn, ungdom og unge kunstnere er skapende og kan utvikle og dele egne tekster, idéer, konsepter eller prosjekter som er under utvikling. Scratch er et uttrykk for en prosess som starter helt fra grunnen. 

TekstLab Scratch gir deltakerne mulighet til å utvikle sin idé (dans, tekst, musikk, historie, film, litteratur og visuell kunst) sammen med kunstnere og mentorer for å undersøke hvordan materialet kan finne sitt sceniske uttrykk, og anledning til å presenterer dette på ulike scener foran og i dialog med publikum. 

TekstLab arrangerer årlig omlag 8-10 Scratch kvelder med omkring 15 deltakere hver gang. Mange unge stemmer deltar også med Scratch stunts på lokale og nasjonale scener, arenaer og festivaler. 

PRØVEROM

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir ungdom, unge og etablerte kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst. Konseptet gir deltakerne en mulighet til å utvikle sin egen kunst, fordype seg, teste ut nye ideer tanker og formspråk. Deltakere i prøverommet får tilgang til rom som egner seg til prosjektet og veiledning av kunstnere, mulighet til å arbeide på og vise frem på lokale arenaer, ulike scener, gallerier og festivaler.

februar 2023