Scratch og Prøverom

Vil du bli med?
Foto: Lars Kjemphol // Tale Hendnes // Lars Kjemphol

SCRATCH

Work in progress scene for unge stemmer

Scratch er for ungdom og unge kunstnere som vil vise «work in progress» på scenen. Du får mulighet til å utvikle din idé sammen med kunstnere og veiledere, og vise frem på scenen. Scratch er et uttrykk for en prosess som starter helt fra grunnen. 

TekstLab Scratch gir deltakerne mulighet til å utvikle sin idé (dans, tekst, musikk, historie, film, litteratur og visuell kunst) sammen med kunstnere og veiledere for å undersøke hvordan materialet kan finne sitt sceniske uttrykk, og anledning til å presenterer dette på ulike scener foran og i dialog med publikum. 

TekstLab arrangerer årlig omlag 8-10 Scratch kvelder med omkring 15 deltakere hver gang. Mange unge stemmer deltar også med Scratch stunts på lokale og nasjonale scener, arenaer og festivaler. 

I 2023 skal TekstLab arrangere Scratch kvelder på Gamle Munch Kaffebar siste onsdag hver måned.

Mar 29.03 // Apr 26.04 // Mai 31.05 // Jun 28.06 // Sep 27.09 // Okt 25.10 // Nov 29.11

Vil du være skapende, bevege deg, skrive, møte andre ungdommer og kunstnere? Du trenger ikke å ha tidligere erfaring fra scene. Har du bakgrunn fra flere kulturer, språk eller dialekter? Bli med. Tilbudet er gratis, og vi serverer mat.

Har du spørsmål eller lyst til å melde deg på?

Instagram: @tekstlab
SMS: +47 405 29 912

Foto: Tale Hendnes

PRØVEROM

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir ungdom, unge og etablerte kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst. Konseptet gir deltakerne en mulighet til å utvikle sin egen kunst, fordype seg, teste ut nye ideer tanker og formspråk. Deltakere i prøverommet får tilgang til rom som egner seg til prosjektet og veiledning av kunstnere, mulighet til å arbeide på og vise frem på lokale arenaer, ulike scener, gallerier og festivaler.

mai 2023