Prøverom

Har du et prosjekt som er i startfasen?
Søk TekstLab Prøverom.

Er du en kunstner, eller en gruppe, med erfaring fra scenekunst, musikk, eller billedkunst? Er du interessert i å jobbe eksperimentelt og tverrfaglig, og har behov for veiledning og eksterne blikk?

I Prøverom kan du få gratis lokaler, tilpasset veiledning og mentoring og økonomisk støtte til utvikling av din idé og konsept. Vi tilrettelegger også for prosessvisning foran og i dialog med et publikum.

Kriterier

Prosjektet må være i startfasen og prosjektet kan ikke være fullfinansiert.

Prosjektet må ha en visning (trenger ikke være en ferdig produksjon) og en publikumssamtale.

Du må promotere visningen av prosjektet og arenaen i egne kanaler (f.eks. i sosiale medier og nettsider).

Du må sende praktiske og tekniske behov for prøverom og prosjektet til TekstLab for intern planlegging.

Sende tekst og bilder for bruk på nettsider og sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring.

Kreditere TekstLab og andre samarbeidspartnere ved fremtidig utvikling av prosjektet, og ved fremtidige visninger (både uferdig og ferdig).

Sende en kort rapport på maks to A4-sider til post@tekstlab.com, senest én måned etter gjennomført prøverom og visning. Rapporten skal inneholde dato, navn på involverte og roller, samt en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd. TekstLab kan bruke rapporten fritt i sine kanaler.

Slik søker du

Send en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com med tittel
“TekstLab Prøverom – *Prosjektnavn* – Årstall”
med:

En kort presentasjon av kunstner(e) eller gruppe, inkludert kort bio og CV for alle involverte.

En prosjektbeskrivelse av idéen på maks to A4-sider, med informasjon om prosjektet, hva man ønsker å teste ut og motivasjon.

Lenker til relevante bilder, video, lyd eller tekst.