Prøverom

TEKSTLAB PRØVEROM

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som siden 2008 har gitt ungdom og skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst. I Prøverom kan man få gratis lokaler, økonomisk støtte og tilpasset veiledning og mentoring.

Hvert år utvikler kunstnere 10-20 tekster i Prøverom der de i prosess sammen med andre utøvere og veiledere eksperimenterer og prøver ut egne ideer frem til visninger med sikte på ferdig produksjon.

UTLYSNING 2024 – SØKNADSFRIST 16.JUNI!

Er du en kunstner/ gruppe med bakgrunn fra scenekunst, musikk eller billedkunst? Har du et prosjekt som er i startfasen? En idé, tekst eller konsept som du vil teste ut? Er du interessert i å jobbe eksperimentelt og tverrfaglig? Har du behov for veiledning og eksterne blikk? Søk TekstLab Prøverom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter!

Vi tilbyr prøverom i uke 36 (2.-6. september) 2024 med tilpasset veiledning og mentoring fra TekstLab og visningsmulighet på TekstLabs festival. TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som siden 2008 har gitt skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst over tid. Ordningen gir deg mulighet til å prøve ut ideene foran og i dialog med publikum på Scratch: work in progress scene, galleri og offentlig rom, på TekstLab Glokale Stemmer Festival i oktober 2024.

Vi inviterer solo-kunstnere eller grupper fra scenekunst, musikk og billedkunst som er spesielt interessert i performance, live art, community arts og kunst i det offentlige rom til å søke.

Vi tilbyr 
5 dagers prøverom i uke 36
Utviklingsstøtte: 8000 kr
2-6 dager med tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring
Visningsarena/scene under TekstLab Glokale Stemmer Festival foran og dialog med målgruppe/publikum.

Kriterier
– Prosjektet må være i startfasen og prosjektet kan ikke være fullfinansiert
– Visning av prosjektet og publikumssamtale under TekstLabs festival
– Promotere visningen av prosjektet i egne kanaler (f.eks. sosiale medier, webside)
– Sende tekst, bilder, praktisk og teknisk behov knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere
– Sørge for at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet.
– Kort rapport til post@tekstlab.com (max 2 A4 sider), senest 1 måned etter gjennomført prøverom og visningen. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten inneholder dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.

Slik søker du
Send en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket “TekstLab Prøverom/ visning høst 2024” med:
– Kort presentasjon av kunstner(e) eller konstellasjon/gruppe
– Kort prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 2 A4 sider) med informasjon om prosjektet, hva man ønsker å teste ut og motivasjon. Prosjektbeskrivelse/presentasjon kan også være/inneholde bilder, video, lyd, tegning osv. 
– Kort bio/CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
– Linker: Eventuelle og relevante bilder, video, lyd eller tekst