Collective Rites

Collective Rites springer ut av TekstLabs arbeid i lokalsamfunn med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia, der vi over tid har arbeidet med å utvikle prosjekter knyttet til identitet, sted og tilhørighet. Gjennom arbeidet med Collective Rites tilrettelegger vi en serie undersøkende, tverrfaglige og interaktive live art stunts, møter, aktiviteter, performances, visninger og installasjoner i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet. Kunstnere i samspill med barn, ungdom og lokalsamfunnet utforsker og undersøker sted, minner, fellesskap, identitet og tilhørighet. Produksjonene blir et møtested på tvers av generasjoner og kultur.

Torsdag 22. september
MINNER FRA AKERSELVA: TekstLab på Elvelangs med Collective Rites (2022)

Bli med oss på den store folkevandringen langs Akerselva på torsdag 22. september for å feire høstjevndøgn sammen med Oslos befolkning med fakler, kunst og kultur! På området rundt Hausmannsbroen deler vi våre minner fra elva og inviterer dere til å ta del i dans og bevegelse, dele dine minner, dikt og poesi med oss 

Med Elias Elvegaard, Ornilia Ubisse, Hanna Asefaw og Shanti Brahmachari, Thea Marion Aasen og Huyen Brown. Lyd av Selina i TekstLab Unge Stemmer. 

I høst kan dere møte oss og Collective Rites: Common Ground mange steder – i gater, på torg, i nabolag – i Bydel Gamle Oslo, og i november møter du oss med Unge Munch på Gamle Munch!

Les mer om Elvelangs her

Collective Rites er ledet av Shanti Brahmachari og støttet av KORO, Kulturrådet og Oslo kommune

Foto: Collective Rites på Teaterplassen, Grønland fra TekstLab Festival Glokale Stemmer 2021. Foto: Mariama N´Jai

________________________________________________________________________

Collective Rites: Common ground på Tøyen (2022)
Hvilke steder i lokalsamfunnet er viktig for vår identitet og betyr noe for oss?
Og hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag? 

Lørdag 14. mai fra kl 12.00 på Biblo, i gatene, på torget og ute på Tøyen!
Hva er lyden av Tøyen? Dansen på Tøyen? Hva betyr Tøyen for deg? Hvor liker du deg? Hva er det vi deler og har til felles? Bli med, lag og del en lyd, en dans, en bevegelse, en lek og en fortelling sammen med oss.

Collective Rites springer ut av TekstLabs arbeid i lokalsamfunn med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia, der vi over tid har arbeidet med å utvikle prosjekter knyttet til identitet, sted og tilhørighet. Gjennom arbeidet med Collective Rites tilrettelegger vi møter, aktiviteter, stunts og visninger i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet. Produksjonene blir et møtested på tvers av generasjoner og kultur.

Vi viderefører nå utforskningen av identitet i det som kalles det hyper-liberale samfunn der hvert individ flyter fritt mellom steder, arbeidsplass, mennesker, og der hver av oss definerer vår egen individuelle identitet. Vi snur perspektivet fra utforskning av individuell til kollektiv identitet: har vi noe felles som skaper tilhørighet til hverandre i dagens samfunn? Utgangspunktet er vår forståelse av at kollektiv identitet utvikles gjennom deltakelse i felles møter og aktiviteter på våre «steder». Det er kollektive ritualer som over tid skaper felles opplevd identitet med utgangspunkt i «sted».

Vi arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet. Vi søker etter følelser og sanselige opplevelser knyttet til stedene og utforsker hva som gir “stedet”  verdi.

Utviklingen skjer gjennom korte prøveperioder der vi utforsker og utvikler elementer av verket. Etter hver prøveperiode skaper kunstnerne stunts og prosessvisninger. Møtene og interaktivitet med publikum gir retning på den videre prosessen. Slik blir verket bygd lag på lag gjennom åpen utforskning og i kontinuerlig kommunikasjon og interaksjon med publikum i lokalsamfunn. Samtidig er visnignene et virkemiddel for at kunsten og verket vi utvikler skal få skaper tilhørighet i lokalsamfunnene der prosjektet skjer, på Tøyen, Grønland og Holmlia, da vi deler og bytter historier og fortellinger om sted, identitet og tilhørighet.

Collective Rites på Grønland, Dramatikkens Hus 26-29.oktober 2021

Foto: Mariama N’jai

Under TekstLab festivalen Glokale Stemmer var Collective Rites i residens på Dramatikkens Hus med prøveperiode 26.-29. oktober. I perioden var det stunts og visninger på Grønland og vi avsluttet oppholdet på Dramatikkens Hus med en visning fra prosessen i samtale med publikum.

Collective Rites TekstLab Unge Stemmer på Tøyen 24. og 25.sept og 1. og 2.okt 2021

Foto: Maja Brenna

TekstLab ble invitert med på konseptet OsloHendelser høsten 2021, et konsept utviklet i samarbeid med Kloden og TrAP. Med utgangspunkt i prosjektet Collective Rites ble det av kunstneriske ansvarlige Shanti Brahmachari og Hanna Filomen Mjåvatn utarbeidet et konsept der unge stemmer og kunstnere sammen skulle utforske og utarbeide stunts i offentlige rom.

En serie undersøkende, tverrfaglige og interaktive live art stunts, performances og installasjoner i det offentlige rom på Tøyen om minner, sted og tilhørighet.Over to helger, presenterer ungdom fra TekstLab Unge Stemmer i samspill med kunstnere sitt arbeid i en serie performative og stedspesifikke hendelser i det offentlige rom på Tøyen. Det er ungdommens egne fortellinger om minner, sted og tilhørighet som står i sentrum.

https://vimeo.com/629090690

Med QR-koder fikk publikum et dypere innblikk i tematikken med uttrykk skapt av ungdommene og presentert på instagram. Det var også live-stream fra flere mobiler underveis der du som publikummer kunne følge flere historier parallelt.

Jeg opplevde dramaturgien til TekstLab Unge Stemmer som å starte samlende som symbolet på et fellesskap til å oppløses til selvstendige enkeltindivider.

Les Rania Broud anmeldelse i Scenekunst.no

Foto: Maja Brenna
Foto: Maja Brenna
Foto: Maja Brenna

Collective Rites på Sentralen 6-8.september 2021

Collective Rites på Norsk Skuespillersenter 16-20.august 2021

En tverrfaglig, utforskende og undersøkende uke på Norsk Skuespillersenter. Tematikken dreier seg om sted, tilhørighet, kollektiv/felleskap og identitet. Gjennom samtaler og praktisk utforskning ble det arbeidet som et kollektiv.

De første site-spesifikke visningene i det offentlig rom kan ses under vår festival Glokale Stemmer og på Grønland og Tøyen i oktober med seminar og samtale på Dramatikkens hus mellom 27. oktober og 30. oktober.

Medvirkende kunstnere, fagpersoner og ungdom fra TekstLab Unge Stemmer 2022: Christian Beharie, Cathrine Bjørndalen, Elora Brahmachari, Shanti Brahmachari, Christine Vik Bratvold, Frid Ding, Elias Elvegaard, Liana Israilova, Hjørdis Kurås, Ninthu Paramalingam, Selina Riise, Cecilie Lindeman Steen, Ornilia Ubisse og Susanne Xin

Medvirkende kunstnere, fagpersoner og ungdom fra TekstLab Unge Stemmer 2021: Hanna Asefaw, Carl Joseph Aquilizan, Michael Aspli, Christian Beharie, Cathrine Bjørndalen, Elora Brahmachari, Shanti Brahmachari, Frid Ding,
Elias Elvegaard, Vjolla Emiri, Liana Israilova, Hanna Filomen Mjåvatn, Selina Riise, Cecilie Lindeman Steen, Ornilia Ubisse og Susanne Xin

Collective Rites: Common ground er støttet av
Kulturrådet og KORO, Lokalsamfunnsordning