Collective Rites

Collective Rites springer ut av TekstLabs arbeid i lokalsamfunn med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia, der vi over tid har arbeidet med å utvikle prosjekter knyttet til identitet, sted og tilhørighet. Gjennom arbeidet med Collective Rites tilrettelegger vi en serie undersøkende, tverrfaglige og interaktive live art stunts, møter, aktiviteter, performances, visninger og installasjoner i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet. Kunstnere i samspill med barn, ungdom og lokalsamfunnet utforsker og undersøker sted, minner, fellesskap, kollektivt identitet og tilhørighet. Produksjonene blir et møtested på tvers av generasjoner og kultur.

COLLECTIVE RITES / 2024

Collective Rites er i prosess. Vi ses på Elvelangs 19. september og TekstLab festivalen 14.-20. oktober 2024!

Medskapende kunstnere 2024:
Shanti Brahmachari (Idé/konsept), Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen, Lars Kjemphol, Hanna Filomen Mjåvatn, Christine Vik Bratvold, Hanne Os Wold, Frid Ding, Christina Olaussen, Elias Elvegaard, Anna Pančenko, TekstLab Unge Stemmer med fler.

COLLECTIVE RITES / ELVELANGS 21. SEPTEMBER 2023

Vi går 
Vi løfter 
Vi bærer 

På Elvelangs stiller TekstLab med en vandrende kunstinstallasjon bestående av lyd, lys og bevegelse. Fra 20:00 inviterer vi deltagere på vandringen til å være med å flytte et stort seil fra Hausmanns bro til Vaterlands bro på Grønland.

Fra 24. okt – 19. des kan du møte TekstLab og Collective Rites på Gamle Munch. Følg med på programmet som kommer HER

Medvirkende og skapende kunstnere 2023: Shanti Brahmachari (idé og konsept), Hanna Filomen Mjåvatn, Hanne Os Wold, Christine Vik Bratvold, Elias Elvegaard, Frid Ding, Anna Pančenko, Christina Olaussen, Lars Kjemphol,
TekstLab Unge Stemmer med fler.

Collective Rites er støttet av Norsk kulturråd, KORO, Bydel Gamle Oslo


LES MER OM COLLECTIVE RITES HER OG FÅ ET INNBLIKK I PROSESSEN

COLLECTIVE RITES: COMMON GROUND

Collective Rites: Common ground består av en serie Live Art performances, installasjoner og stedsspesifikke stunts i det offentlige rom på Tøyen, Grønland og Holmlia av og med kunstnere i samspill med publikum/lokalbefolkning, barn og unge med tema kollektiv identitet, tilhørighet til sted og lokalsamfunn.

Hvordan kan kunst- og kulturlivet åpnes for de som i dag ikke har reell mulighet til delta? Dette er kulturfeltets store demokratiske utfordring og et overordnet samfunnsmål for TekstLabs program. Vi gjør dette gjennom refleksjon over erfaringer fra internasjonale partnere, og med konkret utprøving av nye former for samspill mellom kunst og samfunn.

-Interaktive Live Art performances og stunts i det offentlige rom
-Kollektive lydlandskap: “Går på Tøyen” og “Relasjoner
-Interaktiv installasjon der alle kan skrive og fortelle om “minner herfra”, om steder som er viktige for oss og steder der vi bor
-Interaktiv arkitekt- installasjon av Gamle Munch som utgangspunkt for samtaler om bygget og dets fremtid
-Interaktiv utstilling med malerier, tekster og performans
-Kollektive malerier

Vi som er med i programmet er en gruppe kunstnere, fagpersoner og ungdom som sammen skaper tekster og performance om stedet der vi bor og steder vi bærer med oss. Med utgangspunkt i en forståelse av at kollektiv identitet skapes gjennom deltakelse i felles aktiviteter i vårt nabolag og lokalsamfunn, utforsker vi hvordan kunsten kan være felles lokale aktiviteter eller ritualer – Collective Rites. Over tid har vi gjennomført mange små visninger og stunts på gater, torg og offentlige rom. Her møter kunstnerne og ungdommene lokalbefolkningen, og vi deler og bytter historier, poesi og minner med hverandre. 

November 2022 og Oktober – desember 2023 har TekstLab blitt tildelt reisdens på det gamle Munchmuseet på Tøyen! Her eksperimenterer vi med å finne nye former for samspill mellom kunstnere og befolkningen i nabolaget. Kunstnere utvikler interaktive installasjoner og inviterer alle til å være aktive deltakere som former installasjonene gjennom bidrag med egne historier, minner, delta i kollektive skapende prosesser eller være med i samtaler og diskusjoner om kunst, kultur og samfunn.

Medskapende og medvirkende kunstnere 2022: Shanti Brahmachari (idé og konsept), Hanna Filomen Mjåvatn, Ornilia Ubisse, Susanne Xin,
Ninthu Paramalingam, Cecilie Lindeman Steen, Christine Vik Bratvold,
Lars Kjemphol, Elora Brahmachari, Hanna Asefaw, Cathrine Bjørndalen, Frid Ding, Elias Elvegaard, Selina Riise og  ungdom fra TekstLab Unge Stemmer.

Collective Rites: Common ground er støttet av KORO

Foto: TekstLab, Mariama N’Jai, Tale Hendnes og Lars Kjemphol

______________________________________________________________________

UTVALGT PROGRAM

Collective Rites: 12.-21. NOVEMBER 2022
@Unge Munch på Gamle Munch, TekstLab Glokale Stemmer Festival
Hvordan kan kunst- og kulturlivet åpnes for de som i dag ikke har reell mulighet til delta? Dette er kulturfeltets store demokratiske utfordring og et overordnet samfunnsmål for TekstLabs program. Vi gjør dette gjennom refleksjon over erfaringer fra internasjonale partnere, og med konkret utprøving av nye former for samspill mellom kunst og samfunn. Eksperimenteringen skjer i kunstprogrammet Collective Rites.  

På Unge Munch på Gamle Munch 12.-21. november kan du opplever kunst og performance, selv være skapende og delta i samtaler og diskusjoner.

Du kan være med på å lage Tøyens nye felles dans, sang og maleri. Eller du kan skrive, fortelle, dele eller bytte minner og dikt. Det er god mulighet til å diskutere og samtale om Gamle Munch kan bli et fremtidig felles sted i nabolaget. Eller du kan lytte til lyden fra Tøyen som du kanskje hører hver dag, men likevel aldri har hørt.

COLLECTIVE RITES: COMMON GROUND (alle dager)
Vi bygger en interaktiv installasjon der vi sammen skriver og forteller om våre “minner herfra”, om steder som er viktige for oss og stedet der vi bor. Sammen skaper vi vårt felles sted med dikt, lyd, dans, historier, mat og gjenstander – om tilhørighet, nabolag og identitet. Det blir performance visninger og stunts

Av og med kunstnere Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn, Ornilia Ubisse, Susanne Xin, Cecilie Lindeman Steen, Christine Vik Bratvold, Frid Ding,
Elias Elvegaard og TekstLab Unge Stemmer.

ET ARKITEKTURVERKSTED (13. og 20.nov)
En arkitektonisk utstilling av hva det gamle Munchmuseet kan bli. Bli med å utforsk bygget og kom med dine forslag/ønsker om hvordan disse rommene kan skape et godt nabolag og en bedre by! Av og med arkitekt Elora Brahmachari og snekker Jørn Bjerke.

UNGE MUNCH MALER PÅ GAMLE MUNCH – KOLLEKTIVT MALERI (12.-13. og 19.-20. nov)
Vi inviterer alle til å være med på å skape et gigantisk maleri – slik Munch gjorde! Sammen maler vi våre opplevelser, følelser, hvem vi er, hvor vi bor, våre minner og liv. Vi lager et maleri i stadig endring som til sammen blir mer enn 10 x 2 meter. Av og med kunstner Lars Kjemphol.

Idé og konsept: Shanti Brahmachari.
Kunstneriske veiledere: Hanna Filomen Mjåvatn, Cecilie Lindeman Steen og Shanti Brahmachari 
Medskapende kunstnere: Ornilia Ubisse, Christine Vik Bratvold, Susanne Xin,
Frid Ding, Elias Elvegaard i samspill med TekstLab Unge Stemmer.

Egne installasjoner av og med: Ali Djabbary, Lars Kjemphol, Ornilia Ubisse og Elora Brahmachari


MINNER FRA AKERSELVA: TekstLab på Elvelangs med Collective Rites: Common ground (2022)

Bli med oss på den store folkevandringen langs Akerselva på torsdag 22. september for å feire høstjevndøgn sammen med Oslos befolkning med fakler, kunst og kultur! På området rundt Hausmannsbroen deler vi våre minner fra elva og inviterer dere til å ta del i dans og bevegelse, dele dine minner, dikt og poesi med oss 

Med Elias Elvegaard, Ornilia Ubisse, Hanna Asefaw og Shanti Brahmachari, Thea Marion Aasen og Huyen Brown. Lyd av Selina i TekstLab Unge Stemmer. 

I høst kan dere møte oss og Collective Rites: Common Ground mange steder – i gater, på torg, i nabolag – i Bydel Gamle Oslo, og i november møter du oss med Unge Munch på Gamle Munch!

Les mer om Elvelangs her

Collective Rites er ledet av Shanti Brahmachari og støttet av Kulturrådet og Oslo kommune

Collective Rites: Common ground er støttet av KORO

Foto: Collective Rites på Teaterplassen, Grønland fra TekstLab Festival Glokale Stemmer 2021. Foto: Mariama N´Jai

________________________________________________________________________

Collective Rites: Common ground på Tøyen (2022)
Hvilke steder i lokalsamfunnet er viktig for vår identitet og betyr noe for oss?
Og hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag? 

Lørdag 14. mai fra kl 12.00 på Biblo, i gatene, på torget og ute på Tøyen!
Hva er lyden av Tøyen? Dansen på Tøyen? Hva betyr Tøyen for deg? Hvor liker du deg? Hva er det vi deler og har til felles? Bli med, lag og del en lyd, en dans, en bevegelse, en lek og en fortelling sammen med oss.

Collective Rites springer ut av TekstLabs arbeid i lokalsamfunn med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia, der vi over tid har arbeidet med å utvikle prosjekter knyttet til identitet, sted og tilhørighet. Gjennom arbeidet med Collective Rites tilrettelegger vi møter, aktiviteter, stunts og visninger i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet. Produksjonene blir et møtested på tvers av generasjoner og kultur.

Vi viderefører nå utforskningen av identitet i det som kalles det hyper-liberale samfunn der hvert individ flyter fritt mellom steder, arbeidsplass, mennesker, og der hver av oss definerer vår egen individuelle identitet. Vi snur perspektivet fra utforskning av individuell til kollektiv identitet: har vi noe felles som skaper tilhørighet til hverandre i dagens samfunn? Utgangspunktet er vår forståelse av at kollektiv identitet utvikles gjennom deltakelse i felles møter og aktiviteter på våre «steder». Det er kollektive ritualer som over tid skaper felles opplevd identitet med utgangspunkt i «sted».

Vi arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet. Vi søker etter følelser og sanselige opplevelser knyttet til stedene og utforsker hva som gir “stedet”  verdi.

Utviklingen skjer gjennom korte prøveperioder der vi utforsker og utvikler elementer av verket. Etter hver prøveperiode skaper kunstnerne stunts og prosessvisninger. Møtene og interaktivitet med publikum gir retning på den videre prosessen. Slik blir verket bygd lag på lag gjennom åpen utforskning og i kontinuerlig kommunikasjon og interaksjon med publikum i lokalsamfunn. Samtidig er visnignene et virkemiddel for at kunsten og verket vi utvikler skal få skaper tilhørighet i lokalsamfunnene der prosjektet skjer, på Tøyen, Grønland og Holmlia, da vi deler og bytter historier og fortellinger om sted, identitet og tilhørighet.

Collective Rites på Grønland, Dramatikkens Hus 26-29.oktober 2021

Foto: Mariama N’jai

Under TekstLab festivalen Glokale Stemmer var Collective Rites i residens på Dramatikkens Hus med prøveperiode 26.-29. oktober. I perioden var det stunts og visninger på Grønland og vi avsluttet oppholdet på Dramatikkens Hus med en visning fra prosessen i samtale med publikum.

Collective Rites TekstLab Unge Stemmer på Tøyen 24. og 25.sept og 1. og 2.okt 2021

Foto: Maja Brenna

TekstLab ble invitert med på konseptet OsloHendelser høsten 2021, et konsept utviklet i samarbeid med Kloden og TrAP. Med utgangspunkt i prosjektet Collective Rites ble det av kunstneriske ansvarlige Shanti Brahmachari og Hanna Filomen Mjåvatn utarbeidet et konsept der unge stemmer og kunstnere sammen skulle utforske og utarbeide stunts i offentlige rom.

En serie undersøkende, tverrfaglige og interaktive live art stunts, performances og installasjoner i det offentlige rom på Tøyen om minner, sted og tilhørighet.Over to helger, presenterer ungdom fra TekstLab Unge Stemmer i samspill med kunstnere sitt arbeid i en serie performative og stedspesifikke hendelser i det offentlige rom på Tøyen. Det er ungdommens egne fortellinger om minner, sted og tilhørighet som står i sentrum.

https://vimeo.com/629090690

Med QR-koder fikk publikum et dypere innblikk i tematikken med uttrykk skapt av ungdommene og presentert på instagram. Det var også live-stream fra flere mobiler underveis der du som publikummer kunne følge flere historier parallelt.

Jeg opplevde dramaturgien til TekstLab Unge Stemmer som å starte samlende som symbolet på et fellesskap til å oppløses til selvstendige enkeltindivider.

Les Rania Broud anmeldelse i Scenekunst.no

Foto: Maja Brenna
Foto: Maja Brenna
Foto: Maja Brenna

Collective Rites på Sentralen 6-8.september 2021

Collective Rites på Norsk Skuespillersenter 16-20.august 2021

En tverrfaglig, utforskende og undersøkende uke på Norsk Skuespillersenter. Tematikken dreier seg om sted, tilhørighet, kollektiv/felleskap og identitet. Gjennom samtaler og praktisk utforskning ble det arbeidet som et kollektiv.

De første site-spesifikke visningene i det offentlig rom kan ses under vår festival Glokale Stemmer og på Grønland og Tøyen i oktober med seminar og samtale på Dramatikkens hus mellom 27. oktober og 30. oktober.

Medvirkende kunstnere, fagpersoner og ungdom fra TekstLab Unge Stemmer 2022: Christian Beharie, Cathrine Bjørndalen, Elora Brahmachari, Shanti Brahmachari, Christine Vik Bratvold, Frid Ding, Elias Elvegaard, Liana Israilova, Hjørdis Kurås, Ninthu Paramalingam, Selina Riise, Cecilie Lindeman Steen, Ornilia Ubisse og Susanne Xin

Medvirkende kunstnere, fagpersoner og ungdom fra TekstLab Unge Stemmer 2021: Hanna Asefaw, Carl Joseph Aquilizan, Michael Aspli, Christian Beharie, Cathrine Bjørndalen, Elora Brahmachari, Shanti Brahmachari, Frid Ding,
Elias Elvegaard, Vjolla Emiri, Liana Israilova, Hanna Filomen Mjåvatn, Selina Riise, Cecilie Lindeman Steen, Ornilia Ubisse og Susanne Xin

Collective Rites: Common ground er støttet av
Kulturrådet og KORO, Lokalsamfunnsordning