TEKSTLABS METODE

TekstLab var fra starten i 2008 et laboratorium der kunstnere utviklet sine idéer til nye tekster i scenekunsten, viste dem som performance på scenen, før de startet arbeidet med å lage større produksjoner. Siden den gang er programmet utvidet til å gjelde kunstnere fra alle fagdisipliner og vi utvidet målgruppen til å inkludere barn, ungdom og unge talenter. Laboratoriet er fortsatt kjernen i det kunstneriske programmet. Det er her de “nye stemmene, historiene og uttrykkene” blir til. Det er metode og arbeidsform i laboratoriet, som er TekstLabs kjernekompetanse, og som gjør at vi lykkes med å nå våre overordnede mål.

En sentral idé er å skape et frirom der alle kan uttrykke seg og eksperimentere trygt og på egne premisser uavhengig av faglig, språklig eller kulturell bakgrunn. Vi tar utgangspunkt i hver deltakers egen kompetanse og ressurser. De utvikler historier med utgangspunkt i egne erfaringer og opplevelser med nye perspektiver på hvordan det er å leve her i dag, og får verktøy til å kunne uttrykke dette i form av dans, musikk, tekst, poesi, rap, video/bilde, ofte med fler- og tverrkunstneriske uttrykk. Arbeidsformen er preget av eksperimentering og praktisk utprøving frem til visninger og nye produksjoner. Hvert laboratorium er tilpasset til deltakerne. For de yngste er det vekt på lek og opplevelse av mestring og fellesskap, og at de gjennom dette utvikler grunnleggende redskaper til å uttrykke seg – både i kunsten og samfunnet.