TekstLab på turné i Den Kulturelle Skolesekken, Asker: "InterAKT" by Christine Vik Bratvold

I november og desember turnerer TekstLab i Den Kulturelle Skolesekken med den performative og interaktive workshopen "InterAKT" for 9. trinn på tre ungdomsskoler i Asker Kommune.
Det er scenekunstnerne Ornilia Ubisse, Mariko Miyata Jancey og Christine Vik Bratvold som møter 9. trinn. Vi ser frem til tre spennende uker på turné!

InterAKT er en heldags-workshop hvor elevene får skrive, spille, danse, utvikle egne tekster og muligheten til å utforske eget uttrykk i samspill med scenekunstnere fra TekstLab. Les mer om workshopen HER

Foto Ornilia Ubisse: Tale Hendnes
Foto Mariko Miyata Jancey: Frédéric Boudin
Foto Christine Vik Bratvold: Tom Erik Caldino Nicolaysen


Møt TekstLabs utøvere i vårt gratis jubileumsmagasin!  by Christine Vik Bratvold

Magasinet kan man plukke opp gratis blant annet på Sentralen eller på Deichmans filialer som Hovedbiblioteket, Tøyen, Furuset og Stovner, samt på Skuespillersenteret, Antirasistisk senter og Kulturhuset. Plutselig ser du også magasinet på andre plasser rundt om i byen!

IMG_3956.jpg


–"TekstLab har gitt meg en helt annen selvtillit og styrke i forhold til å kunne formidle det jeg bærer på som danser. Det er en stor gave", sier Ornilia Ubisse (29) om sin erfaring som scenekunstner innenfor TekstLab, i et intervju i TekstLabs nye jubileumsmagasin. 

Under jubileumsfestivalen "Glokale stemmer" som fylte Sentralen, Dramatikkens hus, Cafeteatret og Deichman Biblo Tøyen 17.-21. oktober, presenterte Ornilia Ubisse og en rekke andre utøvere sine visninger og prosjekter, og i vårt gratis jubileumsmagasin på over 70 sider forteller de nærmere om sitt arbeid, sammen med veiledere og samarbeidspartnere som Deichman Biblo Tøyen.

Jubileumsmagasinet markerer at TekstLab fyller ti år som kunstnerisk utviklingsarena og et ledende kunstfaglig kompetansemiljø som arbeider for økt kunstnerisk og kulturelt mangfold innenfor ny scenekunst og performative uttrykksformer i Norge.

Tale Hendnes har tatt de flotte portrettene av kunstnerne i magasinet, som også bringer bilder av Frédéric Boudin. Torunn Liven har vært redaktør for magasinet, og har skrevet intervjuene, sammen med Elin Høyland.

Utøverne Pelle Glavin, Jeaninne Masika Lukusa, Jesper Jansen og Leo Waagbø er ansiktene vi møter på forsidene.

Vi er veldig glade over å kunne presentere TekstLab mellom to heftede permer for første gang, og ønsker alle riktig god lesning!

Takk for en fantastisk feiring av TekstLabs 10 års jubileum! by Christine Vik Bratvold

Foto: Mikael Örtenheim

TekstLab takker publikum, frivillige, alle medvirkende barn, ungdom og kunstnere, veiledere, samarbeidspartnere, støttespillere og festivalteam for en fantastisk feiring av TekstLab sitt 10 års jubileum med festivalen “Glokale stemmer“ på Sentralen, Dramatikkens hus, Cafeteatret og Deichman Biblo Tøyen.

5 dager med work in progress visninger, jam, konserter, forestillinger, TekstBad, samtaler, workshops og besøk fra internasjonale gjester,

Les Chris Erichsens kritikk av festivalen på scenekunst.no HER
Se NRK sitt innslag fra åpningen av festivalen HER

Foto av Christian Beharie, Hanna Filomen Mjåvatn og Jesper Jansen: Mikael Örtenheim
Foto av Ornilia Ubisse: Tale Hendnes
Resterende foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Jubileumsfestival: "Glokale stemmer" by Christine Vik Bratvold

T e k s t L a b   f e i r e r   1 0 å r   m e d   s c e n e k u n s t f e s t i v a l e n

                                                                      g l o k a l e   s t e m m er
17. - 21. oktober 2018


S e n t r a l e n   D r a m a t i k k e n s  H u s   C a f e t e a t r e t  B i b l o T ø y e n

 

Vi lever i en glokal verden - et lokalsamfunn som rommer verden med ulike språk,
kulturer og væremåter. Gjennom 10 år har kunstnere, barn og ungdom utviklet
tekster, performance og forestillinger om hvordan det er å leve i det glokale.
På festivalen møter du sterke unge stemmer med historier basert på egne
erfaringer og opplevelser om hvem vi er og hvor vi hører til. Her kan du oppdage fremtidens kulturarv! Det er 23 arrangementer på programmet:
Forestillinger, konserter, work-in-progress visninger, TekstBad, workshops,
samtaler og møter med internasjonale gjester om kunst, kultur og politikk. 
Gratis inngang på alle visninger under festivalen.

Velkommen! 

Se hele programmet her.