UNGE MUNCH PÅ GAMLE MUNCH, 4.-25. November 2022

Det Gamle Munchmuseet på Tøyengata 53 omformes til et sted for, av og med skapende unge og blir en arena for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn, ungdommer, familier, nabolag, bydel og hele byen.

Prosjektet Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Tabanka Dance Ensemble, Forandringshuset, Agenda X og Fargespill, Oslo.

Forestillinger / Visninger / Konserter / Festival / Installasjon / Utstilling / Åpen scene / Jam / Verksted & lab / Kurs & mentoring / Samtaler / Seminarer / Møteplass

www.ungegamlemunch.com

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com  / facebook.com/ungegamlemunch / @ungegamlemunch / facebook.com/XMunchX / tekstlab.com/festival /facebook.com/TekstLab /@tekstLab / ung@tekstlab.com

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.