Velkommen til ny deltaker i TekstLab Inkubator: Ninthu Paramalingam

Foto: Iver Finne

Som nytt medlem i TekstLab Inkubator skal Ninthu utforske egne tekster, lyd og video. I Inkubator vil hun formidle sitt politiske engasjement gjennom en tverrfaglig tilnærming og i tilknytning til hennes bakgrunn fra Eelam, og undersøke komplekse og politiske temaer som omhandler mat som politikk, migrasjon, identitet og nykolonialisme. 

«Jeg er takknemlig som har TekstLab som støtter meg og skaper et felleskap som gjør det mindre skummelt å gå igjennom de ulike prosessene knyttet til å lage kunst.»

Ninthu ble med i TekstLab Unge Stemmer i 2020 hvor hun har utviklet nye tekster og poesi om minner. Hun har deltatt på flere av TekstLabs visninger som Scratch kveld og Festivalen Glokale stemmer på Cafeteatret og Sentralen. Ninthu har hatt Prøverom i 2022 med veiledning av Shanti Brahmachari.

Foto: Mariama N´jai /TekstLab

Ninthu Paramalingam er utdannet samfunnsgeograf og har jobbet med tematikk om trygghet i relasjon til vold mot kvinner og minoriteter i byplanleggings-perspektiv, klasseundertrykkelse og rasisme. Hun er prosjektleder for formidlingsprogrammet Rom Ung ved Rom for arkitektur og kunst i Oslo. Ninthu er en aktiv stemme i den offentlige debatten og er medlem av Reduser Husleia, et aktivistkollektiv som mottok prisen Årets stemme 2020 av Natt&Dag.