Tusen takk til Kulturtanken for støtten til det kunstneriske programmet HangIN !

HangIN er et mobilt laboratorium der en tverrfaglig gruppe kunstnere/veiledere bringer utstyr for workshops og skaper møteplasser i lokalsamfunnet. På HangIN kan unge velge hva de vil gjøre uten prestasjonskrav, og møte kunstnere fra TekstLab som gir mulighet til å prøve ut det å lage sin egen låt, en dans, tekst og teste egne ideer med opplæring i bruk av mikrofon, loopmaskin og lære videre om kunstneriske prosesser, teknikker og materialbruk. Du kan også komme bare for å henge med oss, stille spørsmål, snakke og bli bedre kjent med de ulike tilbudene til TekstLab. Vi har med utstyr, kunstneriske veiledere og mat og gleder oss til å henge med dere!

HangIN er et av TekstLabs mange prosjekter i lokalsamfunnet. En stor del av TekstLabs virksomhet er innrettet for å nå det demokratiske idealet om at flest mulig skal ha reell mulighet og redskap til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. Vår oppgave er å støtte mange unge slik at de kan bli sett og hørt, og uttrykke seg på den måten de selv ønsker og formidle egne historier både i kultur og samfunnsliv.

Foto: Maja Brenna