TekstLabs kunstneriske leder på seminar hos Kulturrådet og NFI

Ved lansering av Kulturrådet og Norsk Filminstitutts sluttrapport fra prosjektet “Gjenoppbygging av kultursektoren etter pandemien” 25.april 2022, deltok TekstLabs kunstneriske leder Shanti Brahmachari i panelsamtale som representant for INN, hvor hun er styremedlem.

Se opptak fra seminaret her: