TEKSTLAB UNGE STEMMER 10 år, 17.-22. Oktober 2022

I år feirer vi 10 år med TekstLab Unge Stemmer!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til fest, kunstneriske møter, visninger, faglige opplevelser og debatt på de unges egen arena! Da vi startet TekstLab Unge Stemmer i 2012, manglet Oslo og Norge en åpen og fri kunstnerisk arena der barn og ungdom kunne være skapende på sine premisser. Alt for mange unge falt utenfor kulturskolene og andre kunst- og kulturtilbud på grunn av økonomi, sosial og kulturell bakgrunn, språk og hudfarge. Det var åpenbart at Norge gikk glipp av mange talenter med flerkulturell bakgrunn. Unge Stemmer var et svar på dette; på kunst- og kulturlivets store utfordring, fraværet av kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Det er et åpent laboratorium og en møteplass der de unge kan henge, leke, eksperimentere og prøve ut sine idéer med hverandre og med kunstneriske veiledere og oppleve mestring over tid. De fleste ønsker å uttrykke seg og eksperimentere tverrfaglig med tekster, dans, sang, musikk, foto, video og kombinerer på den måten de selv ønsker. Alle har en historie å fortelle, ofte om noe de har opplevd og som de ønsker å formidle til andre. Det er et frirom fra kunstfeltets definisjonsmakt der hver enkelt kan bruke sin kompetanse, utforske egne historier og finne sin personlige form og kunstnerisk uttrykk.

Vi feirer 10 år med Unge Stemmer i TekstLab! Visninger, Scratch Fest, Ung i Kunst, samtaler og diskusjoner, prøverom og workshops på Sentralen, Deichman Biblo Tøyen og Cafeteatret, Nordic Black Theatre. Gratis inngang på alle arrangementer.

Med: TekstLab Unge Stemmer, Susanne Xin, Ninthu Paramalingam, Hanna Asefaw, Frid Ding, Elias Elvegaard, Anna Pančenko, Bjørn Enes, AWATE (UK) og mange fler.

Foto: Maja Brenna. Scratch Kveld, TekstLab Festival Glokale Stemmer 2021, Sentralen.

I år feirer vi 10 år med TekstLab Unge Stemmer!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til fest, kunstneriske møter, visninger, faglige opplevelser og debatt på de unges egen arena! Da vi startet TekstLab Unge Stemmer i 2012, manglet Oslo og Norge en åpen og fri kunstnerisk arena der barn og ungdom kunne være skapende på sine premisser. Alt for mange unge falt utenfor kulturskolene og andre kunst- og kulturtilbud på grunn av økonomi, sosial og kulturell bakgrunn, språk og hudfarge. Det var åpenbart at Norge gikk glipp av mange talenter med flerkulturell bakgrunn. Unge Stemmer var et svar på dette; på kunst- og kulturlivets store utfordring, fraværet av kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Det er et åpent laboratorium og en møteplass der de unge kan henge, leke, eksperimentere og prøve ut sine idéer med hverandre og med kunstneriske veiledere og oppleve mestring over tid. De fleste ønsker å uttrykke seg og eksperimentere tverrfaglig med tekster, dans, sang, musikk, foto, video og kombinerer på den måten de selv ønsker. Alle har en historie å fortelle, ofte om noe de har opplevd og som de ønsker å formidle til andre. Det er et frirom fra kunstfeltets definisjonsmakt der hver enkelt kan bruke sin kompetanse, utforske egne historier og finne sin personlige form og kunstnerisk uttrykk.

Gjennom ti år har vi utvidet arenaen for at stadig flere skal ha mulighet til å delta på sine premisser. Det langsiktige arbeidet gir resultater. Flere unge med ulik språklig og kulturell bakgrunn tar nå utdanning i kunst- og kulturfeltet, og etablerer seg som kunstnere og fagpersoner. 150 nye produksjoner/ performance og installasjoner av og med profesjonelle kunstnere er utviklet og vist på scener og festivaler. Og ikke minst en generasjon med unge kunstnere erobrer nå scener, gallerier og konsertsaler i Oslo, Norge og hele verden! De bidrar til at Oslos kunst- og kulturliv er mer mangfoldig, og til å realisere vår visjon om å skape «fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk».

Det er disse Unge Stemmene vi skal feire! Du kan oppleve unge fra hele byen på scener, i samtaler og seminarer – og på den store Scratch-festen i Marmorsalen på Sentralen med barn, ungdom og unge kunstnere på scenen.

Arrangementene er som alltid åpne for alle og gratis. Velkommen til å møte de unge stemmene, historiene og uttrykk i det skapende mangfold i Oslo!

Shanti Brahmachari, Kunstnerisk leder

Tekstlab Scratch Fest 21.okt