TekstLab til Scenetekstivalen

I 2023 arrangeres Scenetekstivalen i Tromsø for sjette gang. I år er TekstLab programmert på Talentens Tekstival med visninger av Elias Elvegaard og Frid Ding. Scenetekstivalen arrangeres av Ferske Scener og festivalen avholdes annethvert år, i forbindelse med scenekunstfestivalen Vårscenefest i Tromsø. 

Elias Elvegaard har vært en del av TekstLab siden 2020, og arbeider med ulike perspektiver innen tekst, bevegelse, lyd og video. På Scenetekstivalen vil publikum kunne se en prosessvisning av CRUSHING MEMBRANE.

Frid Ding har medvirket i flere av TekstLabs produksjoner og programmer siden 2019. På Scenetekstivalen skal de vise frem BRENT HUS. Med dans, tekst og lyd inviterer Frid oss med på en reise hvor de utforsker dette gjennom egne barndomsminner, opplevelser og følelser av sted og tilhørighet. 

Visningen avsluttes med en samtale ledet av kunstnerisk leder Kristin Bjørn. 

Trykk her for å lese mer om arrangementet.