TekstLab søker produsent

«Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer historier og uttrykk»

TekstLab ble etablert i 2008 og er en tverrfaglig kunstutviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. Vi arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig kunstnere, barn og ungdom en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

Vi er en arena for å utvikle fagkompetanse og kunstnerskap til en ung generasjon. Ungdom og unge kunstnere kan utvikle egne produksjoner som de viser på TekstLabs arrangementer/festival og på ulike scener og arenaer i Norge og internasjonalt. For å sikre at alle kan delta er tilbudene og arrangementene gratis.

Vi søker nå etter produsent.

Arbeidsoppgavene er knyttet til å planlegge, produsere og praktisk gjennomføre programmet i vår visnings- og fagarena i tett dialog og samarbeid med TekstLab-teamet; kunstnerisk- og dagligleder, prosjektleder, koordinator og administrator. Dette inkluderer produksjoner på ulike arenaer og i det offentlige rom: TekstLabs egen produksjon Collective Rites og årlige Glokale Stemmer festival, Inkubator produksjoner med unge kunstnere i vårt talentprogram, arrangementer på vår work-in-progress scene Scratch, samt fagseminarer i vår serie Kunst som politikk.

TekstLab har base på Sentralen i Oslo og fra høsten 2022 på det gamle Munch-museet. Vi samarbeider med flere lokale samarbeidspartnere, teatre, scener og institusjoner. Vi kan tilby et spennende, kreativt og dynamisk arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgavene vil planlegges i tett dialog med deg ut fra din kompetanse og organisasjonens behov.

Du må jobbe strukturert og være selvstendig, fleksibel og løsningsorientert, og ha interesse og erfaring fra scenekunst/kulturproduksjon og formidling. Vi legger vekt på at du er god til å gjennomføre arbeidsoppgavene raskt og effektivt og er god til å kommunisere med kunstnere, samarbeidspartnere og ungdom både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. I tillegg er du i stand til å håndterere flere ulike arbeidsoppgaver og prosjekter parallelt, og kan skifte fokus fra langsiktig planlegging til prekære oppgaver. Det er ønskelig at du har god teknisk kompetanse/forståelse for å gjennomføre mindre produksjoner.

Vi jobber med mangfold i alle ledd og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion.

Varighet: Høsten 2022 med mulighet for forlengelse. Stillingen har oppstart snarest mulig i august, etter avtale. Honorar etter avtale. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale og intervju i august i uke 32.

Kort motivasjonsbrev (max 1 A4 side) og CV sendes til post@tekstlab.com

Mailen merkes med ”Søknad Produsent Høst 2022.

Frist: 8. august 2022

www.tekstlab.com

Foto: Lars Kjemphol