TekstLab søker koordinator til sitt kunstneriske program

Foto: Ortenheim Photography

TekstLab er i vekst og i en omstillingsfase, og vil styrke organisasjonen med en koordinator til vårt kunstneriske program. Vi er en arena for skapende kunstprosesser der unge og kunstnere utvikler egne idéer til performance og ferdige produksjoner. Din jobb vil være å delta i planlegging, ha ansvar for den praktiske gjennomføringen, og sikre høy kunstnerisk kvalitet i programmet. Vi søker deg som deler vårt engasjement og vil være med på å løfte frem unge kunstnerskap og styrke kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Du må trives med å være i dialog med ungdom og kunstnere, ha god kjennskap til kunst- og kultursektoren, være løsningsorientert, fleksibel, imøtekommende og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Arbeidsområder

-Planlegge, iverksette og følge opp skapende kunstprosesser, seminar, kurs, visninger og produksjoner i samspill med kunstnere og ledelse
-Kommunikasjon med samarbeidspartnere og nettverksbygging
-Bidra til synliggjøring av programmet
-Rapportering, dokumentasjon og andre praktisk-administrative oppgaver

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

-Erfaring / kompetanse eller utdanning i kunstfag og pedagogikk 
-Erfaring fra tverrkunstnerisk arbeid og deltakende kunstprosjekter
-Flerkulturell kompetanse
-Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
-Trives med å jobbe både praktisk og administrativt
-Engasjert, initiativrik, strukturert og med stor gjennomføringsevne 

I utgangspunktet gjelder det et 60% engasjement for ett år med muligheter for økt omfang og forlengelse. Honorar etter avtale. 

Ønsket oppstart 15. mars 2022

Søknadsfrist 17. Januar

Vedlegg: Kort motivasjonsbrev (max 1 A4 side) og CV

Søknaden merkes med Koordinator TekstLab og sendes til post@tekstlab.com

Om TekstLab

TekstLab ble etablert i 2008 og er en kunstorganisasjon for å skape økt kunstnerisk og kulturelt mangfold. Det gjør vi ved å engasjere barn, ungdom og kunstnere i skapende kunstprosesser og synliggjøre den nye kunsten med visninger og produksjoner på scener, digitalt, i publikasjoner og media. Vi har et omfattende lokalsamfunns-, talent- og kunstprogram i Oslo der omkring 2000 årlig er med på å utvikle tekster og tverrfaglige performance og produksjoner, i samspill med 50 kunstnere, veiledere, og fagpersoner. TekstLab samarbeider årlig med mange kunstinstitusjoner, festivaler, frivillige og partnere i Norge og internasjonalt.