TekstLab Prøveromsutlysning!

Søk TekstLab Prøverom med visning på festivalen TekstLab Glokale Stemmer på Gamle Munch – søknadsfrist 31.august!

Er du en kunstner/ gruppe med bakgrunn fra scenekunst, musikk eller billedkunst? Har du et prosjekt som er i startfasen?
En idé, tekst eller konsept som du vil teste ut?
Er du interessert i å jobbe eksperimentelt og tverrfaglig?
Har du behov for veiledning og eksterne blikk?
Søk TekstLab Prøverom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter!

Vi tilbyr gratis prøverom i uke 39 med tilpasset veiledning og mentoring fra TekstLab og visningsmulighet på det gamle Munch-museet på Tøyen høsten 2023!

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som siden 2008 har gitt skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst over tid. Ordningen gir deg mulighet til å prøve ut ideene foran og i dialog med publikum på Scratch: work in progress scene, galleri og offentlig rom, på TekstLab Glokale Stemmer Festival i oktober- desember høsten 2023. Se link til tidligere prosjekter her: https://www.tekstlab.com/produksjoner/

Vi inviterer solo-kunstnere eller grupper fra scenekunst, musikk og billedkunst som er spesielt interessert i performance, live art, community arts og kunst i det offentlige rom til å søke.

Vi tilbyr
– 5 dagers prøverom i uke 39
– Utviklingsstøtte: 8000 kr
– 2-6 dager med tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring
– Visningsarena/scene under TekstLab Glokale Stemmer Festival foran og dialog med målgruppe/publikum i eller rundt det gamle Munch-museet på Tøyen i perioden 30. oktober – 15. desember 2023

Kriterier
– Prosjektet må være i startfasen og prosjektet kan ikke være fullfinansiert
– Visning av prosjektet og publikumssamtale under TekstLabs residens periode på Gamle Munch i perioden 30. oktober – 15. desember 2023
– Promotere visningen av prosjektet og arenaen TekstLab på Gamle Munch i egne kanaler (f.eks. sosiale medier, webside)
– Sende tekst, bilder, praktisk og teknisk behov knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere
– Sørge for at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet.
– Kort rapport til post@tekstlab.com (max 2 A4 sider), senest 1 måned etter gjennomført prøverom og visningen. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten inneholder dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.

Slik søker du
Send en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket “TekstLab Prøverom/ visning høst 2023” med:

– Kort presentasjon av kunstner(e) eller konstellasjon/gruppe
– Prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 2 A4 sider) med informasjon om prosjektet, hva man ønsker å teste ut og motivasjon
– Kort bio/CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
– Linker: Eventuelle og relevante bilder, video, lyd eller tekst

SE UTLYSNINGEN PÅ FACEBOOK FOR FLERE OPPDATERINGER.

TekstLab er støttet av Oslo kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Norsk kulturråd.