TekstLab Prøverom på Norsk Skuespillersenter

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en kunstnerisk idé, konsept eller tekst. Nå inviterer vi tverrfaglige konstellasjoner til å søke prøverom hvor TekstLab metoden brukes i utviklingen av ideén.

Foto: Ortenheim Photography

Vi søker dere som:

– er minst 2-3 skapende og utøvende kunstnere
– har en idé til et konsept eller tekst dere vil utforske
– er interessert i å arbeide tverrfaglig / tverrkunstnerisk, gjerne med interkulturelt fokus

Dere får
– 5 dagers prøverom (10-15.00) i 4.-8. april på Norsk Skuespillersenter
– tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring fra TekstLab
– visning av prosjektet på ulike scener, gallerier og/eller TekstLab Festivalen

TekstLab
Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk

TekstLab ble etablert i 2008 av Shanti Brahmachari og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å styrke kunstnerisk mangfold og å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab er en åpen arena for kunstnere som arbeider med kollektiv prosesser, scenetekstutvikling, skriving og performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle, kollektive og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Mer info på:
www.tekstlab.com/produksjoner
www.facebook.com/TekstLab  
www.instagram.com/tekstlab

DELTAKERKRITERIER PÅ NORSK SKUESPILLERSENTER

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

– Kunstnere med godkjent treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende profesjonell erfaring/realkompetanse. Minst 50 % av gruppen må kunne regnes som profesjonell.

– Minst ett av gruppemedlemmene må være profesjonell skuespiller

– Prosjektet kan ikke være fullfinansiert

– Visning av prosjektet foran og i dialog med publikum under TekstLabs Festival i 2022

– Promotere visningen av prosjektet og arenaen TekstLab Festival i egne kanaler (f.eks. sosiale medier, webside)

– Sende tekst, bilder, praktisk og teknisk behov knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på TekstLabs webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere

-Påse at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet. Det skal komme tydelig frem; skriftlig, ved bruk av webadresse og logo der det er naturlig, i eventuelle pressemeldinger, program, nyhetsbrev, web-informasjon og øvrig materiale som produseres, at prosjektet har blitt støttet av og utviklet i TekstLab i samarbeid med Norsk Skuespillersenter

– TekstLab og Norsk Skuespillersenter kan promotere prosjektet ved bruk av tittel, tekst og bilder i sin annonsering, trykket program, nettsider og annet informasjonsmateriell

– Kort rapport til post@tekstlab.com (max 1 A4 side), senest 1 måned etter gjennomført prøverom. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten skal inneholde dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.

*Merk: Krav om å være profesjonell kunstner/skuespiller gjelder kun i forbindelse med prøverom på Norsk Skuespillersenter. Dette er ikke vanligvis et krav på TekstLab

SØK PLASS

Søknadsfrist 21. februar 2022

Send inn din søknad som en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket:
TekstLab Prøverom vår 2022

– Kort presentasjon av kunstnere eller konstellasjon
– Prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 1,5 A4 side) med informasjon om hva man ønsker å utforske og deres motivasjon for prosjektet
– kort CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
– Eventuelle utkast til tekst/video/bilder/annet kan vedlegges separat