TekstLab på Gamle Munch høsten 2023

et sted
for
av og med
skapende og utøvende unge
et sted for
mangfold, inkludering og fellesskap
for
alle barn, ungdommer
familier, nabolag, 
bydel og byen

Østkanten mangler et felles kulturhus som er åpent for alle. Storbyen mangler en mangfoldig kunstarena med ungdom og kunstnere fra hele Oslo. Men ikke i høst! Sammen med aktører fra nabolaget skaper vi et kunst- og kulturhus på Gamle Munch.

Et kulturhus for nabolaget 

Kulturhuset er en felles møteplass som er åpen for alle. Vi har nabolagsarrangementer hver torsdag, og på søndagene er det familiedag og felles lunch. Det blir samtaler, visninger, kurs og aktiviteter gjennom hele uken. 

Det er et sted for å «oppleve, skape, dele, bygge, bytte og se”. Sammen bygger vi et felles kunstrom. Her kan alle være kreative, skape poesi, maleri, tekst, tegning, video og musikk. Vi bytter og deler dikt, fortellinger, oppskrifter, mat, meninger og historier fra våre liv.

For barn og ungdom er det gratis verksteder. Gjennom lek og eksperimentering får de unge redskaper til å uttrykke seg og skape historier om det som betyr noe for dem, sine erfaringer og liv. Mange unge får jobb i bygget.

I TekstLab møter du kunstnere med forskjellig bakgrunn fra mange ulike kunstuttrykk – dans, performance, teater, litteratur, skapende skriving, billedkunst og musikk. Du møter også flere lokale ungdommer i jobb: TekstLab Ung Crew i samarbeid med Ung Jobb / Bydel Gamle Oslo og Forandringshuset Grønland. 

En mangfoldig kunstarena for hele byen

Kjernen i kunstarenaen er skapende kunstprosesser. Ungdom, unge og etablerte kunstnere utvikler, viser frem og samtaler om ny kunst: performance, musikk, Live Art, film, litteratur og dans med interkulturelle og tverrkunstneriske uttrykk. Tilbudet er tilpasset hver enkelts behov og nivå med lavterskel verksteder, fordypningstilbud, talentutvikling og prøverom for de som vil bli kunstnere. Det er et faglig møtested for utveksling og samtaler om kunst, kultur og samfunn med de unges perspektiver, forståelse og ønsker.

Og ikke minst – Gamle Munch er en sosial møteplass. Et sted hvor man kan henge og møte nye venner.

I høst kan du oppleve ny kunst fra den unge generasjonen gjennom forestillinger,visninger, konserter, Live Art, Scratchkvelder og installasjoner, og fagsamtaler om kunst og samfunn. Du møter også kunstnere i vårt felles kunstrom gjennom hele høsten.

Alt er gratis!
Alle er velkommen.