TekstLab-metoden


TEKSTLAB-METODEN 

TekstLab har spisskompetanse i metode innen skapende kunstprosesser, som er utviklet i organisasjonen over lang tid. Denne anvendes i alle deler av virksomheten, og er tilpasset de ulike målgruppene; barn, ungdom og profesjonelle kunstnere. Vi gjennomfører interne kompetansehevende tiltak i organisasjonen, hvor teoretisk og praktisk bruk av metoden er i fokus, både live og digitalt. Vi tilbyr også eksterne kompetansehevende tiltak i form av forelesninger, seminarer og praktisk-pedagogisk veiledning for studenter innen dans og teater i TekstLab-metoden, med fokus på møte med barn og unge i skapende kunstprosesser, live og digitalt. I 2020-2022 samarbeider vi med Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Kunsthøgskolen i Oslo og Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling ved Norsk Barnebokinstitutt.


FAGKOMPETANSE: KUNSTNERE, VEILEDERE OG FAGPERSONER

Skapende kunst med tverrfaglig og interkulturelle uttrykk krever stor bredde i faglig og kunstnerisk kompetanse. Kunstnere, veiledere, mentorer og andre fagpersoner inngår i et nettverk som til sammen gjør det mulig å realisere målene om å kunne gi hver enkelt deltaker i skapende prosesser – barn, ungdom, kunstner – reell mulighet til selv å søke etter sitt personlige uttrykk. 

Kunstnere, veiledere og fagpersoner i TekstLab har kompetanse innenfor, og på tvers av, områder og genre som: scenekunst, dans, koreografi, teater, regi, musikk, låtskriving, komposisjon, nysirkus, poesi, spoken word, litteratur, scenografi, dramatikk, kunst i det offentlige rom, visuell kunst, billedkunst, performance, muntlig fortelling, figurteater, kostymedesign, grafisk design, kunstkritikk, film, foto, digital produksjon og streaming, lys- og lydteknikk.

Forkortet utdrag. TekstLab en tilpasset metode for tekstutvikling i antologien Narrativ identitet Tell Forlag 2016. Magasin Glokale Stemmer 2018. Last ned PDF.
Utdrag fra boken Power Up Creative People and Places (2017) av TekstLabs critical friend Chrissie Tiller UK. Magasin Glokale Stemmer 2018. Last ned PDF.