TekstLab metode på KHiO i høst

Skapende arbeid i møte med barn og unge –  ledet av scenekunstner, dramaturg og pedagog Shanti Brahmachari

Brahmachari underviser i Praktisk- pedagogisk utdanning for studenter i dans og teater kunstnere på KHIO. Modulen TekstLab «skapende arbeid med barn og unge – hvordan lede kreative og kunstpedagogiske prosesser».


Undervisningen tar utgangspunkt i TekstLab metode med tilpasning til skole og barne- og ungdomsgrupper, fra bredde tilbud til fordypning og talent utvikling. Metoden og pedagogikken har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i skapende og tverrfaglige prosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. Studentene skal få innføring i ideene som ligger til grunn for metoden, praktiske øvelser med utprøving av metode, og hvordan metoden tilpasses ulike elevgrupper.


Undervisningen består av praktisk arbeid med ulike faser i skapende skriving, tekst utvikling og performance og har dette som utgangspunkt for refleksjon og samtale om TekstLab metoden og arbeidsform.

*Lukket arrangement