TekstLabmetoden på KHiO

Skapende arbeid i møte med barn og unge –  ledet av scenekunstner, dramaturg og pedagog Shanti Brahmachari

Brahmachari underviser i Praktisk-pedagogisk utdanning for studenter i dans og teater på KHIO. Modulen TekstLab «skapende arbeid med barn og unge – hvordan lede kreative og kunstpedagogiske prosesser».


Undervisningen tar utgangspunkt i TekstLabmetoden med tilpasning til skole og barne- og ungdomsgrupper, fra breddetilbud til fordypning og talentutvikling. Metoden og pedagogikken har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer, som er med i skapende og tverrfaglige prosesser skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. Studentene skal få innføring i ideene som ligger til grunn for metoden, praktiske øvelser og hvordan metoden tilpasses ulike elevgrupper.


Undervisningen består av praktisk arbeid med ulike faser i skapende skriving, tekstutvikling og performance og tar utgangspunkt i dette arbeidet for refleksjon og samtale om TekstLabmetoden og arbeidsform.

*Lukket arrangement