TekstLab InterAkt

«TekstLab InterAkt» er en kombinasjon av en produksjon og en performativ workshop.

Det er en workshop der elevene er aktive deltakere i å skape egne historier, skrive og eksperimentere med sceniske uttrykk i samspill med profesjonelle scenekunstnere. 

Det er en produksjon der kunstnerne viser soloarbeider som en integrert del av elevenes workshop. 

I InterAkt er elevene aktive og skapende

“TekstLab InterAkt” er et tilbud for å gi elever i skolen verktøy til selv å skape egne historier og fortellinger, skrive tekster basert på disse historiene og finne en form å vise tekstene i. Elevene gis rett til å skape egne historier som betyr noe for dem, og de velger selv hvilken form de vil vise/fortelle historien i, f.eks.: sang, slam, rap, dans/bevegelse, poesi osv.

«Jeg har fått mange nye innfallsvinkler og mye ny input. Mange tanker jeg aldri har hatt før»  

«Jeg har fått veldig mange nye inntrykk av hvordan man kan formidle noe, med en historie eller en dans for eksempel» 

– Tilbakemelding fra elever på 9. trinn


Alle som deltar, skriver egne tekster/fortellinger og utvikler disse til bruk på scenen gjennom improvisasjon sammen med profesjonelle scenekunstnere/pedagoger. Både scenekunstnerne og elevene gjør de samme oppgavene og de eksperimenterer sammen på gulvet.

Intensjonen er at hver elev skal være en stemme som utvikler og formidler sin egen tekst, fortelling med et personlig uttrykk.

Arbeidsformen bidrar til å nå mange av målsettingene for DKS lokalt og nasjonalt. I tillegg får vi tilbakemeldinger om at “InterAkt” bidrar til å bygge klassemiljøet på en positiv måte, at lærerene ser elevene i et nytt lys, og at flere elever som vanligvis faller ut av undervisningen deltar aktivt.  

«Det har vært utelukkende positiv respons på TekstLab InterAKT. Vi syntes opplegget var godt organisert og morsomt, og at kunstnerne fra TekstLab var flinke med elevene. Vi var særlig imponert over at mange av elevene med spesielle behov kunne være med og få mye ut av opplegget. Blant annet var det flere som fremførte på TekstLab som aldri har vært villige til å gjøre det før i vanlige klassesammenhenger. Vi vil veldig gjerne ha TekstLab igjen her på skolen i fremtiden hvis det blir mulighet for det»  – Røskva Bjørgfinsdóttir, Bibliotekar v/Vollen ungdomsskole i Asker kommune

Samspill mellom elever og kunstnere

TekstLabs metode og pedagogikk har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i kunstprosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. De engasjeres i kunstneriske prosesser som resulterer i at de skaper sine egne fortellinger og finner frem til ett eller flere form- og kunstuttrykk som de selv ønsker å bruke. De utvikler og viser sine fortellinger, og på den måten får de redskaper til å kunne bli en stemme som andre kan høre, og en person som kan bli sett.

Arbeidet i verkstedet er basert på aktivt deltakelse, lek og samarbeid mellom elever og kunstnere med sikte på at elevene blir bevisst på eget uttrykk. Vi tar utgangspunkt i elevens egne erfaringer og liv, og de bruker seg selv som utgangspunkt for fortellingene og historiene de skaper. Arbeidet består i å utvikle ideene til historier og videre til scenisk form, og på den måten blir eleven bevisst om at hun/han har noe å fortelle og evne til å formidle. Workshopene er prosesser som både er individuelle og kollektive der elever og kunstnere skriver og arbeider aktivt sammen om å utvikle hver enkeltes tekst/uttrykk.

Foto: Ortenheim Photography

“…Jeg fulgte min klasse som fikk oppleve noe litt overrumplende nytt når det gjelder workshop i klasserommet. Mange kom ut av både «skrivevegrings-skapet» og av A-4-formatet de vanligvis forholder seg til på skolen. Tre dyktige instruktører fikk gjennom utradisjonelle oppvarmingsøvelser (med rytme og bevegelse) alle elevene til å senke skulderen. …Da elevene hadde blitt trygge i den nye settingen, kom også penn og papir etter hvert fram. …Alle elever skrev – og befriende nok for en gangs skyld – uten digitalt verktøy. Ingen skjermer å gjemme seg bak. Det hele var svært godt forberedt. Instruksene var klare. Regien til instruktørene var stram, pauser og plassering av stoler og pulter var nøye gjennomtenkt. Navnene på alle 30 elevene lærte de seg raskt. En kreativ arbeidsøkt – ikke bare for skrivegleden – men også for oppbygging av trygghet i klassemiljøet. Jeg anbefaler dette på det varmeste. Selv har jeg jobbet med norskundervisning og som kontaktlærer i ungdomsskolen i flere tiår.”  – Cecilie Falck-Ytter, lektor Solvang ungdomsskole i Asker kommune  

Praktisk info

“TekstLab InterAkt” ledes av tre kunstnere fra TekstLab, vi jobber med elevene hele dagen.  Vi skriver, danser, forteller og arbeider både i individuelt og i gruppe.  ”InterAkt” kan tilpasses ulike målgrupper, fra barneskole til VGS.  

Tidsramme 
TekstLab InterAkt er en heldags performativ workshop fra 09-14.00 (5 timer)
Opprigg: 1,5 time (fra kl. 07.30) 
Nedrigg: 1 time (ferdig 15.00) 
Tidspunkt og tidsramme kan tilpasses.

Rom 
Det er behov for et lukket rom som gjerne er dobbel størrelse av et vanlig klasserom. Vi begynner dagen i en sirkel, så det er viktig at det er nok gulvplass til det. Vi kommer til å spille musikk og bruke mikrofoner i løpet av dagen (lyd). Vi har behov for å være i samme rom med alle klassene vi møter og ønsker at rommet låses i lunsj pausen og etter hver dag, da vi har med oss en del teknisk utstyr.  

Teknisk utstyr og skrivesaker 
TekstLab stiller med alt teknisk utstyr og alle skrivesaker. 

Hva ønsker vi fra skolen?
I forkant av workshopen ønsker vi en samtale med skolens kontaktpersonen om hvilke muligheter det er for rom, hva elevene er vant til at rommet brukes til, ringer det inn/ut i pausene, hva er skolens reglement rundt brukt av mobiltelefon osv.  
Vi ønsker en oversikt over klassens pauser som de er vant med å forholde seg til 
Vi ønsker en oversikt over hvilken klasse vi møter hvilken dag og antall elever i hver klasse.  

Hva skal elevene ha med eller forberede? 
Elevene trenger ikke å ha med noe eller forberede seg til noe. De får alt de trenger av utstyr og informasjon fra oss innledningsvis og i løpet av dagen.  

Lærernes rolle i workshopen 
Vi ønsker at det er med en lærer i den første delen av workshopen, ca. fra kl. 09-10.30 
Vi begynner workshopen med å stå i en ring, si hva vi heter og bevege oss. Vi ønsker at læreren er delaktig i oppvarmingen/oppgaven sammen med kunstnerne fra TekstLab og elevene. Etter den første delen av workshopen, kan vi gjerne være med klassen på egenhånd ut dagen.  

Pauser 
Vi følger elevenes/skolens vanlige lunsj pause, utover det så får elevene noen kortere pauser – disse kan falle på andre tidspunkt enn elevene er vant til. Kunstnerne i TekstLab informerer om dette innledningsvis.  

Produsent: TekstLab

Kontakt oss

Kunstnerisk leder
Shanti Brahmachari
shanti@tekstlab.com
+47 478 63 757

Prosjektleder
Christine Vik Bratvold
christine@tekstlab.com
+47 405 29 912

«Vi har lært at det ikke er så farlig hvis man sier noe feil eller gjør noe feil, det er bare å prøve»

«Vi har vært utenfor komfortsonen»

«Jeg synes det var kult at dere fikk alle til å være med»

«Vi har blitt litt tryggere på å stå foran resten av klassen»

«Det var gøy og interessant og prøve noe nytt, og jeg fikk lyst til å begynne å lage egne bevegelser. Jeg ble inspirert»

– Tilbakemeldinger fra elever på 9. trinn