TekstLab har mottatt støtte fra KORO i årets Lokalsamfunnsordning 

Årets KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) er delt ut og prosjektet Collective Rites: Common Ground har mottatt støtte til performances, installasjoner og stedsspesifikke stunts i det offentlig rom på Tøyen, Grønland og Holmlia.

Temaer knyttet til kulturell-, etnisk- og skeiv identitet var en viktig side ved søknadsbunken, som utvalget ønsket å løfte frem.

– Utvalgsleder Truls Ramberg

Common Ground utforsker vår sterke opplevelse av tilhørighet til sted. Utgangspunktet er en forståelse av at tilhørighet i «community» skapes gjennom felles aktiviteter i lokalsamfunnet, som kan ses som kollektive ritualer hvor disse kobler vår forståelse av hvem vi er til steder.

Dette er utgangspunktet for utforskningen: Hvilke steder er viktig for vår identitet, og hva det er ved stedene, hendelsene, som gjør at noe setter seg i kroppen, i minnet og gjør noen med oss? Og – hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag?

Vi bygger på erfaringer og arbeid fra tidligere utforskning i prosjektene Minner: Kropp og Collective Rites. Den videre utviklingsprosessen inngår som del av TekstLabs kunstneriske program, Collective Rites. Her videreføres utforskningen av identitet i det som kalles et hyper-liberalt samfunn. Vi snur perspektivet fra utforskning av individuell identitet som vi gjør i politics of identity til utforskning av kollektiv identitet. Barn og ungdom i TekstLab Unge Stemmer og kunstnere arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet. Vi søker etter følelser og sanselige opplevelser knyttet til stedene og utforsker hva som gir “stedet” verdi.