TekstLab festival 2018:
Glokale stemmer

T e k s t L a b   f e i r e r   1 0 å r   m e d   s c e n e k u n s t f e s t i v a l e n

g l o k a l e   s t e m m er
17. – 21. oktober 2018


S e n t r a l e n  –  D r a m a t i k k e n s  H u s – C a f e t e a t r e t –

D e i c h m a n  B i b l o T ø y e n

Vi feirer 10 år med årets festival: “Glokale stemmer“!

Les og hør om festivalen på Vårt land, NRK og Scenekunst.no

TekstLab Festival 2018 finner sted 17.-21. oktober på Sentralen, Dramatikkens hus, Cafeteatret og Deichman Biblo Tøyen. Dette er festivalen for nye stemmer, historier og uttrykk med barn, ungdom og scenekunstnere fra hele Oslo! Forestillinger, konserter, work-in-progress visninger, TekstBad, workshops, samtaler og internasjonale gjester. 

Glokale stemmer

Velkommen til TekstLabs jubileumsfestival! Tema er hvordan det er å leve i et glokaltsamfunn – et samfunn der det globale finnes midt i vår egen by. Når vi vandrer mellom visningsstedene på festivalen – Deichman Biblo på Tøyen til Dramatikkens Hus og Cafeteatret på Grønland og Sentralen – passerer vi en verden med mange språk, etnisiteter, kulturer, religioner, sosial ulikhet; mangfold i hvordan vi kler oss, i mat og væremåte. 

Utforskningen er del av TekstLabs mangeårige kunstneriske program, politics of identity. Vi arbeider dokumentarisk. Alle som deltar – kunstnere, ungdom og barn – tar utgangspunkt egne erfaringer og levde liv; om hva og hvordan vi kommuniserer med hverandre i hverdagen, hvordan vi møter hverandre som mennesker, hvordan vi ser hverandre og hvordan vi opplever å bli sett. Vi skaper ny historier og kunstuttrykk som vi selv viser på lokale og nasjonale scener.

Alt som vises på festivalen inngår i en grunnleggende demokratisk oppgave: Å skape økt mangfold i stemmer, historier og uttrykk som blir sett og hørt i samfunnet og på scenene. Flere skal ha rett og mulighet til å være en stemme i kunsten og i samfunnet. Dette er nødvendig å få frem kompleksiteten i vår verden, hvem vi er og hvor vi bor. På festivalen presenteres nye stemmer, historier og uttrykk fra hele Oslo, med mange fra Oslo øst og Groruddalen som åpner festivalen.

Det er rom til refleksjon over scenekunstens rolle i kultur og samfunnsliv. Vi samtaler med publikum etter visningene og arrangerer seminarer og TekstBad med dialog og diskusjoner. Chrissie Tiller fra London og Barbara Santos er internasjonale gjester fra Rio de Janeiro/Berlin som er opptatt av å endre maktrelasjoner i scenekunst og samfunn. De ønsker å bidra til ‘empowerment’ – til å gi stemme til de som ikke blir sett eller hørt i samfunnsdebatt, kunst og kulturliv. 

Festivalen er en kunstnerisk feiring av de nye sterke stemmene, deres historier og kunstuttrykk. Velkommen til å se, høre og oppleve den unge generasjonen scenekunstnere! 

Ser frem til å møte deg på festivalscenene på Sentralen, Dramatikkens Hus, Cafeteatret/Nordic Black Theatre og Deichman Biblo Tøyen.

Hele festivalen er gratis og åpen for alle!

Shanti Brahmachari
Festivalsjef

Mer informasjon om festivalen kan du finne i TekstLabs jubleumsmagasin.


Mer om TekstLabs kunstneriske program politics of identity

Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. I politics of identity søker vi etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter, for hvordan vi forstår oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

politics of identity er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker mot oss. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er. Scenekunstnere som er med i Lab og produksjon, trekker på personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet og utenforskap. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at politics of identity består av flere scenetekster. Hver tekst/idé utforsker en dokumentarisk scenisk form til å fortelle historien i.

TekstLab Scratch Festival startet for første gang i 2014.  

TekstLab takker Norsk Kulturråd, Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Oslo Kommune og Bydel Gamle Oslo for støtte.

TekstLab Scratch Festival arrangeres i samarbeid med Dramatikkens hus, Sentralen UNG, Norsk Skuespillersenter, Cafeteatret / Nordic Black Theatre, Deichman Biblo Tøyen og Aktivitetshuset K1.