Foto: Bianca Emilia

Foto: Bianca Emilia

DRAMATIKKENS HUS
19.30:
TEKSTBAD med ALI DJABBARY, HILDE HANNAH BUVIK og HANNA FILOMEN
MJÅVATN, ledet av BJØRN ENES


Bjørn Enes leder en samtale på scenekanten med Ali Djabbary, Hilde Hannah Buvik og Hanna Filomen Mjåvatn. Tema for samtalen er Politics of identity - i de tre kunstnernes virke og i deres arbeid med TekstLab. Til felles har de at de alle jobber dokumentarisk. Ali jobber med temaet flukt, Hilde Hannah jobber med temaet klasse og klasseskiller og Hanna jobber med temaet adopsjon.

Publikum inviteres til å ta del i samtale og diskusjonen.

Ler mer om Bjørn og hans arbeid med TekstLab her.