Takk til Kulturrådet for støtte til nytt verk “Collective Rites”

Foto: Shanti Brahmachari

TekstLab har fått støtte fra Fri scenekunst i Kulturrådet til å utvikle produksjonen Collective Rites. Det springer ut av vårt arbeide i lokalsamfunnene med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia der vi over tid har arbeidet med å utvikle historier og performance knyttet til identitet. Vi viderefører nå utforskningen av identitet i det som kalles  det hyper-liberalt samfunn der hvert individ flyter fritt mellom steder, arbeidsplass, mennesker, og der hver av oss definerer vår egen individuelle identitet. Vi snur perspektivet fra utforskning av individuell til kollektiv identitet: har vi noe felles som skaper tilhørighet til hverandre i dagens samfunn? Utgangspunktet er vår forståelse av at kollektiv identitet utvikles gjennom deltakelse i felles møter og aktiviteter på våre «steder». Det er kollektive ritualer som over tid skaper felles opplevd identitet med utgangspunkt i «sted».

Vi arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet. Vi søker etter følelser og sanselige opplevelser knyttet til stedene og utforsker hva som gir “stedet”  verdi.

Utviklingen skjer gjennom korte prøveperioder der vi utforsker og utvikler elementer av verket. Etter hver prøveperiode skaper kunstnerne stunts og prosessvisninger. Møtene og interaktivitet med publikum gir retning på den videre prosessen. Slik blir verket bygd lag på lag gjennom åpen utforskning og i kontinuerlig kommunikasjon og interaksjon med publikum i lokalsamfunn. Samtidig er visnignene et virkemiddel for at kunsten og verket vi utvikler skal få skaper tilhørighet i lokalsamfunnene der prosjektet skjer, på Tøyen, Grønland og Holmlia, da vi deler og bytter historier og fortellinger om sted, identitet og tilhørighet.

De første site-spesifikke visningene i det offentlig rom kan ses under vår festival Glokale Stemmer og på Grønland og Tøyen i oktober med seminar og samtale på Dramatikkens hus mellom 27. oktober og 30. Oktober.

Medvirkende kunstnere: Susanne Xin, Michael Aspli, Christian Beharie, Shanti Brahmachari, Cathrine Bjørndalen, Cecilie Lindeman Steen, Ornilia Ubisse, Vjolla Emiri, Hanna Asefaw, Carl Joseph Aquilizan.