Sorgprosesser

Det Triste Teatret:
Daniel Rodrigo Nilsen og Sondre Pettersen

 

Prosjektet tar for seg sorgprosesser og stiller ulike spørsmål knyttet til det å miste noen og hvordan man forholder seg ovenfor etterlatte. 

Vi har alle forskjellige prosesser når det kommer til tap.
I 2014 opplevde jeg å miste min mor brått til en hjertelidelses-ulykke. I tiden etterpå̊ slet jeg med diverse traumereaksjoner, men jeg opplevde også̊ at mitt personlige tap og savn måtte settes på vent for å ta meg av min nærmeste familie.

I en forskjøvet sorgprosess ble følelsen av ensomhet veldig stor, der jeg ikke fikk mulighet til å starte min egen prosess i takt med dem rundt meg. Jeg har nå lyst til å undersøke denne prosessen gjennom dette forprosjektet. Gjennom prosjektet håper jeg, over tid, å komme frem til et kunstneriske uttrykk som kan stå uavhengig av mine personlige opplevelser og si noe allment om sorgprosesser. 

 

”Sorgprosesser” er det første prosjektet til Det Triste Teatret, som er en scenekunstduo bestående avDaniel Rodrigo Nilsen og Sondre Pettersen

 

Idé, tekst og utøver: Daniel Rodrigo Nilsen

Musikk og medskapende utøver: Sondre Pettersen