Søk TekstLab Prøverom med visning på TekstLab Glokale Stemmer Festival på Gamle Munch

Er du en kunstner/ gruppe med bakgrunn fra scenekunst, musikk eller billedkunst Har du et prosjekt som er i startfasen? En idé, tekst eller konsept som du vil teste ut? Er du interessert i å jobbe eksperimentelt og tverrfaglig? Har du behov for veiledning og eksterne blikk?

Søk TekstLab Prøverom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter! 

Vi tilbyr gratis prøverom i uke 39 med tilpasset veiledning og mentoring fra
TekstLab og visningsmulighet på det gamle Munch-museet på Tøyen høsten 2023!

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som siden 2008 har gitt skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst over tid. Ordningen gir deg mulighet til å prøve ut ideene foran og i dialog med publikum på Scratch: work in progress scene, galleri og offentlig rom, på TekstLab Glokale Stemmer Festival i oktober- desember høsten 2023. Se link til tidligere prosjekter HER

Vi inviterer solo-kunstnere eller grupper fra scenekunst, musikk og billedkunst som er spesielt interessert i performance, live art, community arts og kunst i det offentlige rom til å søke. 

Vi tilbyr 

 • – 5 dagers prøverom i uke 39
 • – Utviklingsstøtte: 8000 kr 
 • – 2-6 dager med tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring
 • – Visningsarena/scene under TekstLab Glokale Stemmer Festival foran
  og dialog med målgruppe/publikum i eller rundt det gamle Munch-
  museet på Tøyen i perioden 30. oktober – 15. desember 2023

Foto: “Collective Rites: Common ground”  om sted, identitet og tilhørighet på Tøyen
torg/Gamle Munch. Mariama N’Jai / TekstLab

Frist: 31. august 2023  
Send en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket:
“TekstLab Prøverom/ visning høst 2023” med:

 • – Kort presentasjon av kunstner(e) eller konstellasjon/gruppe
 • – Prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 2 A4 sider) med informasjon om hva prosjektet, hva man ønsker å teste ut og motivasjon
 • – Kort  bio / CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
 • – Lenker: Eventueller og relevante bilder, video, lyd eller tekst

Foto: “Collective Rites” om sted, identitet og tilhørighet på Grønland. Mariama N’Jai /
TekstLab

Kriterier

 • – Prosjekter som er i startfasen (prosjektet kan ikke være fullfinansiert)
 • – Visning av prosjektet og publikumssamtale under TekstLabs residens periode på Gamle Munch i perioden 30. oktober – 15. desember 2023
 • – Promotere visningen av prosjektet og arenaen TekstLab på Gamle Munch i egne kanaler (f.eks. sosiale medier, webside) 
 • – Send tekst, bilder, praktisk og teknisk behov knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere
 • – Sørge for at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig
  fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet. 
 • – Kort rapport til post@tekstlab.com (max 2 A4 sider), senest 1 måned etter
  gjennomført prøverom og visningen. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten inneholder dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.

Om TekstLab 

Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og
produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk
TekstLab (etablert av grunder og kunstnerisk leder Shanti Brahmachari), er en
tverrfaglig utviklings-, visnings-, og kompetansearena for skapende skriving og 
kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv og styrke kunstnerisk mangfold ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. TekstLab har siden 2008 arbeidet med  å styrke nye stemmer, fortellinger og uttrykk som er
underrepresentert i kunsten. 

Intensjonen og formålet med prøveromsordningen er å få frem nye stemmer,
fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i kollektive, tverrkunstneriske og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede, tverrfaglige og interkulturelle kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Foto: “SHADOWS OF HOME med BLKBRD (UK) – Reimagining a community space /
Gamle Munch. Lars Kjemphol / TekstLab