Dokument3.jpg

SENTRALEN: P1
13.00:
TEKSTBAD Kunst som politikk
Med CHRISSIE TILLER (London), BÁRBARA SANTOS (Rio/Berlin) og SHANTI BRAHMACHARI (Oslo/London).
Ledet av HANNAH WOZENE KVAM

NB: seminaret er på engelsk


TekstBad presenterer tre kunstprosjekter som har som mål å endre maktrelasjoner i scenekunst og samfunn. Felles er at de bidrar til ’empowerment’ – til å gi stemme til de som ikke blir sett eller hørt i samfunnsdebatt, kunst og kulturliv.  På ulike måter har prosjektene bidratt til å utvikle og skape kunst, vise den på scener og bidra til offentlig samtale og handling i Brasil, Tyskland, Storbritannia og Norge. På Tekstbadet samtaler deltakerne om tenkningen bak prosjektene, erfaringene som er gjort og om kunsten i samfunnet i dag. 

Chrissie Tiller har vært leder for MA-programmet i Participatory and Community Arts ved Goldsmiths i 12 år, og har gjennom mange tiår jobbet som skribent, regissør og lærer innenfor utdanning i drama og teater, bl.a. ved the National Theatre, og gjennom en rekke internasjonale nettverk. Hun arbeider i dag bl.a. som konsulent og lærer på tvers av ulike kunstfelt om meddeltakende og sosialt engasjert kunstpraksis, og er en del av Who Are We? ved Tate Exchange. Hun har nylig publisert boken Power Up som reflekterer over erfaringene fra kunstprogrammet Creative People and Places (CPP) i London på the Tate.  Gjennom mer enn 20 prosjekter har CPP fra 2013 engasjert lokalbefolkning i et kunstprogram med å utvikle deltakende og samarbeidende kunstpraktiser og hva dette krever av endring av makt i kunst og kultur.

 Barbara Santos, har lang bakgrunn fra Theatre of the Oppressed (De undertryktes teater) i Rio. Hun er en sentral aktør i senere tids metodeutvikling i teaterformen og publiserte i 2016 boken “Theatre of the Oppressed, Roots and Wings: A Theory of the Praxis.” Hun bor i dag i Berlin der hun er kunstnerisk leder av KURINGA som er en arena som bruker metodene til å utforske og utvikle nye prosjekter. Hun er også leder for Madelena-Anastácia som er en teatergruppe og del av internasjonalt nettverk for kvinner for svarte kvinners rettigheter. Santos er også redaktør for magasinet Metaxis.

 Shanti Brahmachari er leder av TekstLab som er en arena og metode for å få frem nye stemmer, historier utrykk og fremme andre fortellinger enn det som når frem på scener og i samfunnsdebatten. Gjennom det kunstneriske programmet Politics og identity and place har kunstnere, barn og ungdom utviklet tekster, performance og produksjoner om hvordan et er å leve i en glokal verden med vekt på hva dette innbærer for opplevd identitet og tilhørighet for hver enkelt. I Tekstlab Ung får barn og ungdom i lokalsamfunn redskap til å utvikle egne tekster og performans som de viser på små og store scener.  Det har bidratt til at vi nå ser konturene av en ung generasjon nye sterke stemmer. Brahmachari har beskrevet tilnærmingen og metoden som brukes i TekstLab i boken Narrativ identitet. Hun har tidligere jobbet sammen med Chrissie Tiller på National Theatre i London og deltok i fjor i workshops med Theatre of the Oppressed i favelaer i Rio.

 Hannah Wozene Kvam er skuespiller, skribent og slam-poet. Hun har tidligere arbeidet i TekstLab som veileder og konferansier. Hun er i dag rådgiver i kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune.