Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

Foto: Tom Erik Caldino Nicolaysen

SENTRALEN: MARMORSALEN
19.00:
JASPER SIVERTS Myths and loose connections

Ved bruk av foto, video, tekst og bevegelse utforsker Jasper narrativitet og myte i samtiden.

Myths and loose connections er et verk som utforsker mulighetene og begrensningene i det konvensjonelle kunstrommet. Hvilke språksystemer og konvensjoner benytter man seg av i en kunstnerisk praksis? Hva betyr det å ytre seg gjennom kunst? Hvilke muligheter gir dette rommet for kollektiv samhandling? Hva slags temporaliteter produserer den?

Gjennom tekst, video og brokker av gjenkjennbare ritualiserte handlinger søker verket å synliggjøre noen av disse spørsmålene. Det oppstår en dialog mellom den individualiserte og den kollektive handlingen. Et ønske om å kunne skape et større handlingsrom som også inkluderer kollektivt rettede livsmønstre. Et rom av handlinger, som er direkte produkter av indivualiserte narrativer og myter, ritualiseres, og brukes i dialog med kollektive handlinger, for å skape en felles temporalitet. Skillet mellom den individuelle og den kollektive kropp opphører et øyeblikk og synliggjør den transindividualitet som vi alle kroppsliggjør.

Work in progress visning.

Idé, tekst, video og utøver: Jasper Siverts
Kunstnerisk veileder: Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen og Shanti Brahmachari
Konsulent: Ole Jørgen Løvås

Takk til Dramatikkens Hus og Sentralen for lån av scenografi.

Jasper Siverts er en del av TekstLab Inkubator, og prosjektet “Myths and loose connections” er utviklet i TekstLab Inkubator som er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB. Annika Ostwald er koordinator og konsulent i Inkubator.