Foto: Frederic Boudin

Foto: Frederic Boudin

SENTRALEN: GYMSALEN
13.00:
MARIKO MIYATA JANCEY En undersøkelse av nærhet


En undersøkelse av nærhet prøver å sirkle inn et forslag på hvordan kunst kan bevege oss et steg videre som mennesker, ved å benytte seg av potensialet i det menneskelige møte mellom kunstner og publikum. Under dette menneskelige møtet i scenekunst, ligger spørsmål blant annet om hvem vi er som mennesker, og hvordan scenekunstens elementer kan bevege publikum og utvide deres erfaring av verden.

Jeg vil gå inn i møtet med hele meg, viske ut skillet mellom det personlige og private. Flytte oppmerksomheten mot noe, kanskje det som rører seg så vidt inne i meg eller inni deg. Jeg vil stille meg så åpen at du kjenner ditt eget blikk som brenner meg der du ser. Du ser bort og jeg lar deg. Tankene dine flyter mens du hviler i mørket, og jeg ser på deg med ømhet i blikket.

Work in progress visning.

Idé, tekst og utøver: Mariko Miyata Jancey
Kunstnerisk veileder: Cecilie Lindeman Steen og Terje Tjøme Mossige

Mariko Miyata Jancey er en del av TekstLab Inkubator, og prosjektet “En undersøkelse av nærhet” er utviklet i TekstLab Inkubator som er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.
Annika Ostwald er koordinator og konsulent i Inkubator.