For kunstnere

Søk
Foto: Mariama N´Jai

SCRATCH

En work in progress scene for deg som er skapende, vil utvikle og dele egne tekster, idéer, konsepter eller prosjekter under utvikling. Prøv ut idéen din sammen med andre kunstnere og mentorer!


PRØVEROM

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en kunstnerisk idé, konsept eller tekst over lengre tid.

Vi søker deg/dere som:
Er skapende og utøvende scenekunstner(e)
Har en idé, konsept eller tekst, gjerne også med barn og ungdom som målgruppe
Er interessert i å arbeide tverrfaglig / tverrkunstnerisk

Du/dere får:
Tilgang til rom / studio
Tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring fra TekstLab
Markedsføring av prosjektet i forbindelse med visning
Visning av prosjektet under en av TekstLabs visningsarenaer: Scratch eller Festivalen Glokale stemmer 

Søknaden sendes inn som en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket “TekstLab Prøverom”:
Kort presentasjon av scenekunstner(e) / kompaniet
Prosjektbeskrivelse (max 1,5 A4 side) med informasjon om hva man ønsker å utforske og hvordan man ser for seg å engasjere målgruppen
CV for alle involverte (max 1 A4 side pr CV)
Eventuelle utkast til tekst/video/bilder/annet kan vedlegges separat

Har du erfaring fra flere kulturer eller snakker og skriver flere språk / dialekter, så har du en spennende bakgrunn for å lage nye historier og uttrykk. Tilbudet er gratis.

Se vår kalender

Foto: Ortenheim Photography