Scratch kveld

En visningskveld der elevene får mulighet til å vise frem eget arbeid for publikum på scenen; på skolen og/eller lokalt teater. Scratch Kveld fungerer godt som en forlengelse av TekstLabs tilbud til DKS/skole: InterAkt og/eller forestillinger med samtale.

Idé, prosess, tilpasset veiledning, scene

Scratch kveld er en tverrfaglig visningskveld hvor elevene kan vise frem sine egne idéer på scenen (tekst, dans, rap, poesi, spoken word, musikk og film osv.). Det er et lavterskel tilbud, og elevene kan vise frem idéer i begynner-fasen eller noe som er nesten helt ferdig. Vi har fokus på prosess, eksperimentering og utvikling. Noen elever velger å vise frem idéer de har begynt å utvikle gjennom å delta i InterAkt, andre tar tak i idéer som de har fra før. Alle som deltar får individuell og tilpasset veiledning fra kunstnere i TekstLab før de går på scenen.

Alle elevene på skolen, både de som har vært med på InterAkt og ikke, inviteres til Scratch kveld. TekstLab inviterer også andre ungdom i lokalsamfunnet til å delta.

Praktisk info

Målgruppe
Barn, ungdom og profesjonelle kunstnere

Varighet
Hver Scratch Kveld tilpasses sammenhengen og arenaen den arrangeres i forbindelse med. En Scratch Kveld kan vare i feks en halvtime, eller i én og en halvtime. Varighet vil avhenge av antall deltakere.

Publikum
Det vil være gratis inngang og åpent for alle: barn, ungdom, familie, venner, lærere osv.

Scene
Scratch Kveld er tilpasningsdyktig og fleksibel i forhold til rom. 
Mulige arenaer: skoler, bibliotek, kulturhus, teatre, samlingssaler, aulaer etc.

Kontakt
Email: post@tekstlab.com
Prosjektleder: Christine Vik Bratvold
Mobil: +47 405 29 912

Foto og film: Ortenheim Photography/TekstLab