Prøveromsutlysning – frist 16. juni

Vi tilbyr prøverom i uke 36 (2.-6. september) 2024 med tilpasset veiledning og mentoring fra TekstLab og visningsmulighet på TekstLabs festival.

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som siden 2008 har gitt skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst over tid.

Er du en kunstner/ gruppe med bakgrunn fra scenekunst, musikk eller billedkunst? Har du et prosjekt som er i startfasen? En idé, tekst eller konsept som du vil teste ut? Er du interessert i å jobbe eksperimentelt og tverrfaglig? Har du behov for veiledning og eksterne blikk? Søk TekstLab Prøverom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter!

Vi inviterer solo-kunstnere eller grupper fra scenekunst, musikk og billedkunst som er spesielt interessert i performance, live art, community arts og kunst i det offentlige rom til å søke.

Vi tilbyr

  • 5 dagers prøverom i uke 36
  • Utviklingsstøtte: 8000 kr
  • 2-6 dager med tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring
  • Visningsarena/scene under TekstLab Glokale Stemmer Festival foran og dialog med målgruppe/publikum.

Slik søker du

Send en samlet PDF-fil post@tekstlab.com merket “TekstLab Prøverom/ visning høst 2024” med:

  • Kort presentasjon av kunstner(e) eller konstellasjon/gruppe
  • Kort prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 2 A4 sider) med informasjon om prosjektet, hva man ønsker å teste ut og motivasjon. Prosjektbeskrivelse/presentasjon kan også være/inneholde bilder, video, lyd, tegning osv.
  • Kort bio/CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
  • Linker: Eventuelle og relevante bilder, video, lyd eller tekst

TekstLab er støttet av Oslo kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Norsk kulturråd.