TEKSTLAB-KOLLEKTIVET

(under utvikling) – om «stedet» som kollektiv identitet.

Medskapende kunstnere:
Carl Joseph Aquilizan, Hanna Asefaw, Michael Aspli, Christian Beharie, Cathrine Bjørndalen, Shanti Brahmachari, Christine Vik Bratvold, Ole Jørgen Løvås, Cecilie Lindeman Steen og Ornilia Ubisse

I et undersøkende, tverrfaglig performance-prosjekt utforsker ti TekstLab-kunstnere hvordan vi bærer med oss stedet i vår kollektive erfaring av tilhørighet og identitet.

Hva er betydningen av forholdet mellom stedene vi minnes og det stedet hvor vi lever våre liv? Hva betyr stedene for opplevelsen av fellesskap og det som binder oss sammen?

I 2020, arbeidet TekstLab-kunstnerne i lab ved Norsk Skuespillersenter og residens i galleriet på Interkulturelt Museum på Grønland som også var hjem for utforskning og prosessvisninger under Glokale Stemmer-festivalen 2020.

Sammen har kunstnerne en sterk felles interesse for det skapende og en tro på at det performative uttrykket kan vokse frem gjennom kroppens erfaringer og sanselig utforskning i den tverrfaglige kunstneriske prosessen. Hvordan kan tekst, dans, musikk, bilder og video utvikle seg til en bevegelig installasjon i undersøkelsene av hvordan vi sammen kan skape et uttrykk, et sted, et felles landskap som representerer essensen av våre narrativer om tilhørighet?Hva har vi felles som kan skape tilhørighet til hverandre i dages hyper-liberale samfunn? 

Les Talent Norges betrakninger fra prosessvisningen under Glokale stemmer festivalen på Interkulturelt Museum HER

Prosjektet er en del av TekstLabs dokumentariske kunstneriske program the politics of identity og bygger på erfaringer fra tidligere kollektive TekstLab-produksjoner som Minner: Kropp (2017).