Minner: Sted


Hva gjør «Stedet» med vår opplevelse av hvem vi er og hvordan vi forstår oss selv?

Vi inviterer publikum til å være med på å skape et kollektivt Sted – et rom, en lydklang, et landskap – knyttet til fortellinger og sanselige opplevelser av sted; og stedets opplevelse av oss.

Vi tar utgangspunkt i det dokumentariske, personlige og kollektive minner om sted, knyttet til vårt program the politics of identity. Det er et samspill mellom kunstnere og ungdom, og bygger på «Unge Stemmer Herfra» (støttet av Sparebankstiftelsen DnB) og «TekstLab Unge Stemmer» (støttet av Kulturrådet) der flere hundre barn og ungdom utvikler egne historier og kunstneriske uttrykk basert på opplevelser om tilhørighet til sted.

Kunstnerisk leder, idé og konsept: Shanti Brahmachari
Lyd installasjon: Ole Jørgen Løvås
Kunstnerisk medskapende: TekstLab Unge Stemmer, Ole Jørgen Løvås, Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen, Christine Vik Bratvold, Hanna Filomen Mjåvatn, Linn Christin Aagedal, Hanna Asefaw, Ornilia Ubisse.
Foto: Fredric Boudin