Minner: Kropp

Shanti Brahmachari

Hvordan husker vi og hvorfor?

Vi er hva vi husker og hvordan vi husker det.

Hva er det som former vår forståelse av hvem vi er?

I forestillingen utforsker vi hvordan vi husker, erindrer, glemmer, skaper og opprettholder våre minner. Vi tar utgangspunkt i egne opplevelser, utforsker både personlige minner om det nære og kollektive minner som vi deler med mange.
Vi opplever minner gjennom det sanselige. Kroppens minner og følelser sitter dypt og gjør noe emosjonelt med oss. Vi kartlegger minnene, hvor de sitter i kroppen, hvordan de er koplet til det sanselige

Vi skriver, danser, tegner et indre og ytre landskap av hukommelse med skiftende identitet.
Det sanselige og fysiske reflekteres scenisk gjennom lyd, bilder, objekt og tekst i bevegelse.
Vi omskaper scenen til et landskap som gir publikum et blikk – et øyeblikks opplevelse av minnets grunnleggende menneskelighet

Kunstnerisk leder, idé og konsept: Shanti Brahmachari

Kunstnerisk medvirkende: koreografi, regi, dramaturgi, scenografi: Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen, Shanti Brahmachari

Medskapende scenekunstnere og TekstLab Unge Stemmer: Alma Bø, Daniel Rodrigo Nilsen, Christine Vik Bratvold, Ornilia Percia Ubisse, Astrid Thue Voss og Jasper Rasch Siverts

Musikk og foto: Jasper Rasch Siverts og Frédéric Boudin 

Produsent: TekstLab

Teksten er utviklet som et samarbeid mellom alle medvirkende i prosjektet, med bidrag fra barn og ungdom i Oslo og Asker. «Minner: Kropp» er en del av
TekstLab prosjektet «politics of identity» 

© 2017 Frédéric Boudin
© 2017 Frédéric Boudin
© 2017 Frédéric Boudin
© 2017 Frédéric Boudin
© 2017 Frédéric Boudin
© 2017 Frédéric Boudin