Politics
of Identity

 

 

Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. Vi søker etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter, for hvordan vi forstår oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

Dette er temaet for politics of identity, som er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker mot oss. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er.

Scenekunstnere som er med i lab og produksjon, trekker på personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at politics of identity består ulike scenetekster. Hver tekst/idé utforsker en dokumentarisk scenisk form til å fortelle historien i.

 

Idé/konsept: 
Zezé Kolstad  

Med:
Zezé Kolstad
Sulekha Ali Omar
Alma Bø
Uma Isabelle Schanke
Hanna Filomen Mjåvatn
Shanti Brahmachari

 
 
 

Foto: Frédéric Boudin og Bianca Emilia