Podcast: Kunst som politikk – Å se seg selv i kunsten

Foto: Lars Kjemphol

Hvordan er det å være ung i Kunst?

TekstLab-kunstnere Carl Joseph Aquilizan, Susanne Xin, Michael Aspli og Hanna Asefaw med aktuelle prosjekter knyttet til identitet og det personlige i kunsten, møtes i en samtale om å se – og å ikke se seg selv i kunsten.

Hva innebærer det å ta et oppgjør med den normative forståelsen for hva en kan være og gjøre? En samtale med utgangspunkt i det dokumentariske; og tematikk som kjønnsroller/kjønnsidealer, kropp og identitet. Hvordan orienterer unge kunstnere seg i et landskap påvirket av rollemodellfravær og begrensende representasjoner. Hvorfor er det viktig at unge opplever stemmer, fortellinger og kropper de kan identifisere seg med i kunsten?

Samtalen ledes av TekstLabs kunstneriske leder, Shanti Brahmachari, og opptaket ble gjort under seminarserien Kunst som Politikk: Ung i Kunst under TekstLab festivalen Glokale stemmer 2021.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet

Du kan høre flere TekstLab podcast episoder her 🎙