På vei mot urpremiere

10. november får Inkubator-kunstner Michael Aspli urpremiere på sin soloforestilling Forest within ved Rosendal Teater i Trondheim. Forestilling er utviklet gjennom TekstLab Inkubator, og presenteres i co-produksjon mellom TekstLab og DansiT.

Premieren var opprinnelig planlagt under Multiplié dansefestival i Trondheim 22. april, som ble avlyst på grunn av corona-restriksjonene. I mellomtiden har forestillingens tematikk knyttet til kroppslige minner utviklet seg i takt med at dansekunstneren flyttet hjem til familiegården på fjellet i Nord-Trøndelag.

– Forestillingen har gått fra å være et indre skyggebilde til å bli et større indre landskapsbilde. Den er inspirert av mine egne røtter, de kulturelle ritene fra oppveksten, og rituelle handlinger som fenomen, og har endret seg med flere lag, fasetter og nyanser som er kommet til i løpet av arbeidsprosessen. Å flytte hjem til fjellgården fra 1700-tallet, har gjort det mulig å opprette en dialog mellom mine forfedre og den tiden jeg lever i. I Forest within møter minner, følelser, instinkter og åndelige aspekter det kroppslige og håndfaste i et bevegelsesspråk bygget opp av emosjonelt ladde, kroppslige minner, forteller Aspli.

Foto: Ortenheim Photography.

– Å leve på gården gjør det mulig å la røttene mine gro. Det er også en tidsreise, en fantasiverden og et stort fysisk arbeid med snekring og vedhogst som bringes frem. Jeg lever mer som de gjorde i gamledager og bruker verktøy som har ligger der fra forfedrene mine for å kjenne hvordan det oppleves kroppslig. Det blir en utforskning av hvordan det materielle og det immaterielle, symbolikk og virkelighet, liv og kunst, henger sammen, som gjenspeiler seg i forestillingen.

Foto: Ortenheim Photography.

Forest within spilles fra 10. – 12. november ved Rosendal Teater. Med på scenen, er også musikeren Bjarne Kvinnsland. Forestillingen er den første Aspli har utviklet gjennom TekstLab Inkubator, og han har også vært på kunstner-residenser, blant annet i New York og i Spania, i forbindelse med arbeidet. Som Inkubator-kunstner, utvikler han også kompetanse i å arbeide med TekstLabs metode for barn og unge, og i tverrkunstneriske samarbeidsprosjekter, som da han tidligere i sommer opptrådte sammen med Inkubator-kollega Christian Beharie i Marmorsalen på Sentralen.