Ornilia Ubisse

Ornilia Ubisse er koreograf, utøvende danser og pedagog.

Ornilia var med i Inkubator fra juni 2017, og har i 2022 en ny periode i programmet. Hennes arbeid tar ofte utgangspunkt i bevegelseserfaringer og om forholdet kropp, bevegelse og energi.  Ornilia bruker også vokal formidling, med vektleggelse på pust, stemmebruk og flerspråklighet i det å tolke ulike kulturers ritualer og historie. 

Det har vært utrolig verdifullt å få muligheten til å gå dypere inn i mitt eget materiale og ha fokus på mitt eget kunstnerskap i samarbeid med TekstLabs veiledereDe forteller meg ikke hva jeg bør gjøre, men hjelper meg isteden ved å pushe meg lenger og til å bli enda mer bevisst på egne kunstneriske valg på en måte som gir meg selv eierskapet til prosessen. Samtidig har jeg lært masse om alt ved utviklingen av en forestilling, fra lys til kostymer, scenografi og lyd.

Inkubator utviklet hun soloprosjektene «Rua 57», og «Chaos in the Box» med veiledning av Shanti Brahmachari, Melanie Fieldseth, Mia Habib og Cecilie Lindeman Steen. I Rua 57 inviterer Ubisse publikum med på en reise tilbake til barndomsminnene fra Mosambik. Her tar hun utgangspunkt i de helt allmenne og grunnleggende bevegelseserfaringene, og gjenopplever sin egen historie gjennom kroppslige minner. I «Chaos in the Box» utforsker Ornilia gjennom bevegelsesmessige transformasjoner danseriske kvaliteter relatert til hennes opplevelser og refleksjoner av corona-krisen våren da alt stoppet opp, som etter hvert ble sammenfallende med politidrapet på George Floyd og Black Lives Matter-bevegelsen og en forhøyet kollektiv bevissthet rundt rasistiske mekanismer i samfunnet.

Ornilia har vært med i TekstLab siden 2016, og siden den gang deltatt i en rekke TekstLab-produksjoner som «Minner: Kropp» og «TekstLab Interakt» på DKS-turné i 2017 og 2018, TekstLabs jubileumsfestival  “Glokale stemmer“ (2018),  TekstLab festivalen i 2019 og TekstLab Performing Arts FestivalGlokale Stemmer (2021). Ornilia er samskapende kunstner i TekstLabs kollektive produksjoner Collective Rites, og er med i TekstLabs Teaching artist program for barn og unge.

Ornilia studerte dans ved Escola Nacional de Danca i Mosambik og jobbet der som danser og dansepedag, før hun flyttet til Norge og tok BA ved Norges Dansehøyskole i 2017. Som utøver har Ubisse samarbeidet med koreografer som Editta Braun, Hallgrim Hansegård, Bawren Tavaziva, Francesco Scavetta, Tendai Mz, De Naive og Roza Mostaghi. Ubisse har etablert Kronos Dance Company og har her koreografert forestillingene Memories from Nowhere, Motherland og Ecstasy.