Oppstart av TekstLab Unge Stemmer – mandag 6. september!

Foto: Ortenheim

Er du mellom 13-23 år? Har du en idé som du vil utvikle, skrive eller spille? En låt, tekst, dans, film, rap eller historie? Vil du være skapende, uttrykke og bevege deg, skrive, møte andre ungdommer og kunstnere?

På mandag er TekstLab Unge Stemmer-høsten endelig i gang! Vi møtes på Caféteatret 6.september kl.17.00.


Har du spørsmål, lurer på noe eller har lyst til å være med? Kontakt oss på ung@tekstlab.com, på Instagram/Facebook, eller møt oss mandag 6.sept!


Velkommen!