For skoler/ Den Kulturelle Skolesekken

TekstLab arbeider i skolen på ulike måter. Vi har skreddersydd tilbud for AKS, mottaksklasser og Den Kulturelle Skolesekken. TekstLabs tilbud i skolen består av fire elementer og kan tilpasses ulike målgrupper:

InterAkt – interaktiv workshop og forestilling

InterAkt er en kombinasjon av en produksjon og en performativ workshop. 
Det er en workshop der elevene er aktive deltakere i å skape egne historier, skrive og eksperimentere med sceniske uttrykk i samspill med profesjonelle scenekunstnere. Det er en produksjon der kunstnerne viser soloarbeider som en integrert del av elevenes workshop.

Om InterAkt

Produksjoner – med samtale mellom elever og kunstnere

Om forestillinger med samtale

Scratch kveld – prøvescene der elevene kan vise egne ideer for publikum

En visningskveld der elevene får mulighet til å vise frem eget arbeid for publikum på scenen; på skolen og/eller lokalt teater. Scratch Kveld fungerer godt som en forlengelse av TekstLabs tilbud til DKS/skole: InterAkt og/eller forestillinger med samtale.

Om Scratch kveld

Verdensklasse – for mottaksklasser

Mer info kommer snart