For skoler

TekstLabs tilbud i skolen består av fire elementer:

InterAkt – interaktiv workshop og forestilling

InterAkt er en kombinasjon av en produksjon og en performativ workshop. 
Det er en workshop der elevene er aktive deltakere i å skape egne historier, skrive og eksperimentere med sceniske uttrykk i samspill med profesjonelle scenekunstnere. Det er en produksjon der kunstnerne viser soloarbeider som en integrert del av elevenes workshop. 

Produksjoner – med samtale mellom elever og kunstnere

Verdensklasse – for mottaksklasser

Scratch kveld – prøvescene der elevene kan vise egne ideer for publikum