Ung

Vil du bli med?

TekstLab Ung er TekstLabs kunstneriske programmer for, med og av barn og unge i aldersgruppen 8-24 år som ukentlig foregår på en rekke steder i deres lokalmiljø og scener i ulike deler av Oslo.

Vi tilbyr tverrfaglige workshops, kurs, prøverom og fordypning der barn og ungdom kan utvikle egne fortellinger i samarbeid og i samspill med kunstnere.

De unge deltakerne og kunstnerne møtes i et likeverdig, laboratoriebasert prosessarbeid, hvor de eksperimenterer og skaper dokumentariske fortellinger og performative uttrykk med utgangspunkt i deres egne liv og erfaringer. TekstLabs kunstneriske arbeid forholder seg i aktiv dialog og samhandling med menneskene og samfunnet rundt oss, gjennom ulike kunstneriske uttrykk og medier. Deltakerne velger selv hvilken uttrykksform de vil arbeide med, som dans og bevegelse, tekst, rap, musikk, animasjon, bilder og poesi.

Barn og ungdom får mulighet til å arbeide på og vise frem alt fra egne idéer i prosess til ferdige produksjoner på lokale arenaer, ulike scener, gallerier og festivaler.

Programmene er alltid gratis, og veiledes av TekstLabs kunstnere, som arbeider etter vår kunstfaglige metode. Tidligere erfaring med teater, dans eller tekst er ikke nødvendig for å være med.

TekstLab Ung ble etablert i 2012 og møter årlig omkring 1500 barn og unge.

juni 2024