Om
TekstLab Ung

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 

TekstLab Ung er en arena for alle unge til å bli stemmer i norsk scenekunst og samfunn. De unge skaper fortellinger med utgangspunkt i egne erfaringer og ståsted. De fremfører fortellingene for et publikum. Slik kan nye historier og fortellinger finne et rom i kunsten – og bli hørt av andre.

De velger selv hvilken fortelling de vil skape og hva slags form de vil bruke på scenen (dans/bevegelse, musikk, låt/sang, tekst,monolog, poesi). De får støtte fra høyt kvalifiserte scenekunstnere – dramaturger, dansere, musikere - til å gjennomføre sin kunstneriske prosess. De unge og scenekunstnerne er likeverdige partnere i laboratoriearbeidet.

 
Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 

TekstLab Ung involverer mange unge som tidligere ikke har vært engasjert i scenekunst. Vi oppsøker barn og unge der de oppholder seg; på skoler, i fritidsklubber, mottak og andre arenaer. Fra første møte samarbeider de med scenekunstnere med å lage og utvikle egne tekster med personlige sceniske uttrykk. Vi har også et samarbeid med flere skoler om lengre prosesser med en eller flere skoleklasser. Vi gjennomfører både korte og lange lab-prosesser for flerspråklige ungdomsgruppe, også med lite kjennskap til norsk, blant annet i flere skoler med Mottaksklasse / Verdensklasse. Alle tekstene som utvikles fremføres på visninger for publikum. I 2015 var mer enn tusen barn og unge med i slike prosesser og visninger. De fleste er på skoler, fritidsklubber eller festivaler i Oslo. Vi har også TekstLab prosjekter flere andre steder i landet.

Alle tekstene som utvikles fremføres på visninger for publikum. I 2015 var mer enn tusen barn og unge med i slike prosesser og visninger. De fleste er på skoler, fritidsklubber eller festivaler i Oslo. Vi har også TekstLab prosjekter flere andre steder i landet.

 
Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 

TekstLab Ung: