Om
TekstLab

 
Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 
Scratch kveld: mai 2015 med Daniel Roderigo, Foto: Frederic Boudin

Scratch kveld: mai 2015 med Daniel Roderigo, Foto: Frederic Boudin

Sarah Ramin Osmundsen The Danger of Telling only one story Dramatikkens Hus Foto: Frederic Boudin

Sarah Ramin Osmundsen The Danger of Telling only one story Dramatikkens Hus
Foto: Frederic Boudin

 

TekstLab er en arena for å få frem nye stemmer, fortellinger og produksjoner i scenekunsten. 
Det er et laboratorium der deltakerne kommer med egne ideer til tekster/fortellinger og hvor de selv bestemmer hvilken form de ønsker å bruke – låt, dans, teater, poesi / spoken word. De arbeider sammen med høyt kvalifiserte scenekunstnere og veiledere for å finne frem til hvordan teksten kan utvikles og få et særpreget scenisk uttrykk. Deltakerne i TekstLab er både barn, ungdom og unge eller veletablerte scenekunstnere.

TekstLab arbeider i skoler, ungdoms- og fritidsklubber med korte stunts på noen timer eller lengre skriveprosesser over flere uker. TekstLab har nært samarbeid med flere Oslo-skoler.

 

TekstLab
Unge Stemmer

I TekstLab Unge Stemmer kan ungdom utvikle egne fortellinger over lang tid gjennom på Grønland, Tøyen og Furuset. Vi har fast tilbud for de unge om visning på Scratch-kvelder på samme sted, og samarbeider med andre scener i Oslo og andre steder i landet der de unge kan vise frem egen kunst.

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 

Inkubator

TekstLab Inkubator er en ny internasjonal arena der unge og etablerte scenekunstnere får fordype seg i utvikling av scenetekst over lengre tid. Vi ønsker at dette skal være et frirom for eksperimentering og utforskning av nye ideer, historier og kunstneriske uttrykk.

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 

Verdensklasse

TekstLab har tilbud tilpasset mottaksklasser og grupper med mange språk og lite norsk kompetanse. Alle som deltar viser tekstene/arbeidene sine på scenen. 

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin

 

For etablerte scenekunstnere

har vi tilbud om lengre prosesser over flere uker der kunstnere med idéer til tekst utvikler disse i samarbeid med veiledere og utøvere med bred kunstnerisk, språklig og kulturell kompetanse. Prosessene fører frem til visninger eller fulle produksjoner.
 

2e21af4a0f2c435fd7f5806017e23a84_f251.JPG
115aed0f5b77d3192aec45eb6b77af23_f493.jpg
 

Alle prosesser – for /med barn, ungdom, unge og etablerte kunstnere, i skolen eller i teatret – skjer på samme måte gjennom praktisk eksperimentering med andre i samspill mellom tekst, fortellinger, lyd, språk, og fortellerform. 

Ideen er en ikke-hierarkisk arbeidsform som gjør det mulig å trekke på den samlede kompetanse, erfaring, språk og uttrykk som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

 

TekstLab samarbeider med Dramatikkens Hus, Norsk Skuespillersenter, Cafeteatret, Sentralen, Sentralen UNG, Biblo Tøyen,  Furuset bibliotek og aktivitetshus og Aktivitetshuset K1. TekstLab samarbeider også med Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO) om utdanning i "Scenekunst i det offentlige rom" og i forskningsprosjektet UTSNIDT om Scenekunst, narrative identitet, pedagogikk & mangfold. 

 

Vil du lese enda mer om TekstLab?

Trykk her