Om kropp, makt og identitet

Artisten +Hanna er ny deltaker i TekstLabs talentprogram Inkubator hvor hun jobber med elementer fra musikk, poesi, performance og nysirkus – og en overordnet tematikk knyttet til identitet og arv.

Foto: Frederic Boudin

Hva får publikum se av ditt arbeid under festivalen Glokale Stemmer 2019?

Jeg skal vise Lita tuesom blant annet handler om kropp, makt og identitet. Kroppen vår tolkes gjerne på ulike måter – ofte på bakgrunn av kjønn og hudfarge. Jeg ønsket å utforske hvordan andres fordommer og stereotypier kan påvirke vår egen forestilling om hvem vi er. Arbeidet mitt blir på en måte en illustrasjon av hva som kan skje når ulike tolkninger kræsjer, samtidig som det er en form for protest. Ikke nødvendigvis mot de med definisjonsmakt, men de som misbruker den.

Hva skal du arbeide med fremover under Inkubator-programmet?

Jeg vil jobbe med å utforske og utvikle materiale til en EP der fortellingene, i form av sang og poesi, er i fokus. En sentral del av prosjektet vil være hvordan det musikalske og poetiske materialet samtidig kan gjøres overførbart til et scenisk utrykk. Jeg begynte å lage melodier og skrive tekster allerede da jeg var seks år gammel, men som voksen har jeg hovedsakelig jobbet med nysirkus og spoken-word, og holdt de ulike uttrykksformene adskilt. I Inkubator får jeg nå anledning til å undersøke hvordan jeg kan sammenstille disse formene. Spoken-word er en åpen performativ fortellerkunstform som gir spillerom til å trekke inn musikk eller andre elementer for å få budskapet tydeligere frem.

Hva betyr det for deg og ditt kunstnerskap å delta i TekstLabs Inkubator?

Det er en unik mulighet til å kunne fordype meg i mitt eget materiale, og til å bli dyttet videre på en veldig sunn og målrettet måte.  Jeg har vært med i TekstLab Unge Stemmer (TUS) siden 2015 og deltatt på Scratch Kvelder og TekstLab Scratch Festivaler blant annet på Dramatikkens Hus, Nationaltheatret og Caféteatret. Jeg har fått veldig mye god veiledning gjennom TekstLab. Uten TekstLab hadde det nok tatt lenger tid før jeg hadde turt å jobbe videre med egne sceniske tekster. 

Lita tue
Hanna Asefaw 
Lørdag 19. oktober kl.13.30
Gymsalen, Sentralen