Om kompetansearena

KOMPETANSEARENA OG KUNSTFAGLIG MØTEPLASS 

For å sikre kvalitet i alle deler av den kunstneriske virksomheten, kreves kunnskapsressurser og kompetanse på en rekke områder.

Vi er en kunstarena og kompetansemiljø med bred erfaring og kunnskap i hvordan vi rekrutterer barn og unge med lang erfaring i å støtte ungdom og unge talenter og kunstnere på deres reise mot å bli sterke stemmer i kunst og samfunn.

Foto: Ortenheim Photography

For å nå målet om kunstnerisk mangfold er det vår intensjon å arbeide flerfaglig, tverrkunstnerisk og interkulturelt. Vi trekker på kompetanse fra veiledere, mentorer, fagpersoner og organisasjoner fra alle kunstdisipliner, og har spisskompetanse internt på å inkorporere bidrag fra flere disipliner i tverrkunstneriske uttrykk. For å sikre høy kompetanse samarbeider vi med ledende internasjonale kunstorganisasjoner som deler vår kunstneriske og demokratiske målsetting. 

For å nå målet om kulturelt mangfold samarbeider vi med lokale aktører med god kjennskap og forståelse for de konkrete forholdene i ulike deler av Oslo. I tillegg til offentlige institusjoner som biblioteker, aktivitetshus, AKS, skoler og kunst-institusjoner, er frivillige organisasjoner, fritidsklubber og enkeltpersoner viktige kompetanseressurser. 

Vi bidrar til økt faglig samtale og dialog om skapende prosesser og kunstnerisk og kulturelt mangfold i kunst og kultursektoren ved å arrangere seminarer og møter med internasjonale partnere for å få økt innsikt i hva som skjer innenfor det tverrkunstneriske og interkulturelle feltet.

Periskop 15.04.2020
Organisasjonsstruktur er nøkkelen til reelt mangfold HER
Intervju med Shanti Brahmachari av Mariken Lauvstad